Kaupunginhallitus keskustelee korruptiosta, entinen kaupunginjohtaja samanaikaisesti lahjusoikeudenkäynnissä

Vantaan kaupunginhallitus vastaa oikeusministeriön luonnokseen korruption vastaiseiseksi strategiaksi

Vantaalla vastauksen pohdinta oikeusministeriön korruptionvastaisen startegian luomiseksi vuosille 2016-2020 osuu mielenkiintoiseen aikaan. Käydäänhän samanaikaisesti oikeuutta entistä apulaiskaupunginjohtaja

Vantaan entinen apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomaa joka vastaa oikeudessa parhaillaan lahjussyytteisiin.

Vantaan entinen apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomaa joka vastaa oikeudessa parhaillaan lahjussyytteisiin.

Jukka Peltomäkeä vastaan.

Suomea pidetään vähän

korruptoituneena maana.

Kuitenkin erilaisia viritelmiä

esiintyy, joita voidaan pitää

korruptiona.

Nyt pyritään valtion taholta puuttumaan korruption

ehkäisemiseen kehittämällä lainsäädäntöä. Luonnoksessa riskialueiksi on määritelty rakennusala, julkiset hankinnat, yhdyskuntasuunnittelu, poliittinen päätöksenteko ja rahoitus.Luonnoksessa esitetään viittä eri toimenpidettä jotka kohdistuvat edellä mainittuihin riskialueisiin:

1. Korruption torjunnan ja ennaltaehkäisyn viranomaisrakenteisiin
2. Korruptiotietoisuuden lisäämiseen
3. Läpinäkyvyyden lisäämiseen
4. Korruptiotapausten paljastumisen helpottamiseen
5. Lahjusrikoksiin liittyvän lainsäädännön kehittämiseen
6. Korruptioon liittyvän tutkimuksen edistämiseen.

Kaupunginhallituksen mielestä esitys sisältää pääosin kannatettavia toimenpiteitä.

Ongelmallisiksi kaupunginhallitus näkee kaupungin omistamat yhtiöt.

Yhtiöittämistä onkin arvosteltu juuri siitä, että asiota viedään demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle.

Korruptiolla tai korruption omaisilla toimilla on kunnallishallinnossakin pitkät juuret.

Aikaisemmin ei kunnan virkaan valittu edes siivoojaa jos ei hänellä ollut siihen työpaikkaan jyvitettyä jäsenkirjaa.

Vuosia rakennusliikkeet maksoivat vallassa olevien puolueiden kuluja mm. julkaisutoimntaa. Paikalliset puoluelehdet sisälsivät toistuvasti runsaasti rakennusliikkeiden mainoksia ja olivatpa pankitkin näyttävästi mukana. Vaihtokauppa kukoisti.

 

Oman lukunsa Vantaalla muodostaa myös puolueiden omat kunnalle vuokratut rakennushankkeet. Siinä ovat kunnostautuneet parhaiten sosiaalidemokraatit, kokoomuksen ja jopa vasemmistoliiton saadessa omat kymmenyksensä.

Vantaalla kokoomusvaikuttaja Tapani Mäkinen on ollut useasti epäilyttävien taloudellisten etujen ja kytkösten takia julkisuuden hampaissa, mutta on toistaiseksi säästynyt oikeustoimilta. Olisiko Mäkisen ryvettymisellä ollut osuutta hänen putoamiseensa eduskunnasta.

Tavat ja kanavat ovat muuttuneet kun avoimelta vaikuttavaan korruptioon on alettu puuttua.

Mutta mustat kassat eivät ole tuntemattomia. Eivätkä mustat autot, nokeentuneista savusaunoista puhumattakaan.

Myöskin korruption vastaisen lainsäädännön tehostaminen osoittaa, että yhteiskunnassamme on tarpeita luotettavan, läpinäkyvän hallinnon kehittämisessä.

Kyse on myös toimijoiden moraalista. Sitä ei valitettavasti lainsäädännöllä saada aisoihin, vaan se vaatii yhteiskunnallisen ilmapiirin parantamista ja tasa-arvoistamista.

korruptio-2

 

 

Vastaa