Monthly Archives: helmikuu 2013

Ilolan kouluun laajennus

Kasvava kylä tarvitsee lisää koulutiloja Opetuslautakunta hyväsyi kokouksessaan 25.2.2013 Ilolan koulun laajennusohjelman. Lisärakennukseen on suunniteltu tilat 200:lle alakoululaiselle ja 40:lle esiopetusikäiselle lapselle. Tällä hetkellä ilolalaisista koululaisista noin 120 käy koulunsa Simonkylän koulussa. Alueen kouluikäiset ovat jatkuvassa kasvussa. Hanke toteutetaan vuokrahankkeena jonka vuokrakustannukseksi on arvioitu 312 840 eur vuodessa. Laajennuksen kustannusarvio on 3 500 000 eur.

Tasa-arvoa kouluihin?

Valtiolta apua Vantaan koulu kurjuuten. Vantaan kaupunki sai runsaan kaksi miljoonaa euroa opetusministeriön myöntämää erityisavustusta kaupungin koulujen tasoerojen paikkaamiseen. Tuota erityisavustusta tulee Vantaalla saamaan yli puolet kaupungin peruskouluista. Tiedossahan on, että vantaalaisnuorilla on verrokkiryhmiään vaikeampi sijoittua jatkokoulutukseen. Ministeriö oli pakotettu toimimaan, kun asettamansa asiantuntijaryhmä antoi joulukuun alussa raporttinsa ja ehdotukset asiantilan korjaamiseksi. ”Tutkimustulokset osoittavat, että…

Rakennustöiden mylläkkä Tikkurilan keskustassa

Useat rakennushankkeet Myllertävät Tikkurilan keskustaa.Kaupungintalon saneeraus alkaa olla loppusuoralla, pihatyöt ovat vielä kesken. Teltat on korjattu pois pihalta. Valkoinen lumipeite peittää tällä hetkellä kaupungintalon edustaa. Samanlainen on tilanne tulevan torin kanssa. Uutta toria lähinnä tulevan asuinrakennuksen rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Asemanseudulla on runsaasti erikoisjärjestelyjä uuden matkakeskuksen rakentamisen johdosta. On kuoppaa, aitaa, ajokieltoa ja tilapäisjärjestelyjä.

Pääkaupunkiseudun asuntokurjuus jatkuu

Pääkaupunkiseudun väkiluku kasvaa hallitsemattomasti. Ara-hintasia vuokra-asuntoja on alueella jonottamassa jo yli 40 000 asunnontarvitsijaa. Päinvastaisista puheista ja lausunnoista huolimatta mikään taho ei tee juuri nyt mitään pk-seudun vuokra-asuntopulan korjaamiseksi. Asuntoministeristä alaken kaikki alan toimijat ovat kehitelleet viimevuosina vain uusia ideoita, millä ongelmaa voitaisiin edes yrittään ratkaista, mutta kukaan ei todellakaan tee mitään.