Monthly Archives: joulukuu 2014

Vantaan velasta – ja velan korosta

Vantaan kaupungin velan aiheuttama vuotuinen korkomeno on yksi kaupungin omista päätöksistä ja tekemisistä riippumaton talouden muuttuja. Se on myös jokavuotinen ”uhkatekijä”, millä kaupungin talouden virkamiesjohto pelottelee päättäjät eli valtuuston pysymään kaupungin talouden kuristusohjelmassa eli Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa (TVO). Yleisestä alhaisesta korkotasosta johtuen suurikaan velka – Vantaalla 1 000 miljoonaa euroa – ei aiheuta korkomenoa enempää…

Metropolialue 2050 -lausunto

Vantaan valtuuston lausunto Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asunto-strategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista Olemassa olevien asuinalueiden kehittämistä on onnistuneesti painotettu, todetaan Vantaan lausunnossa seudullisista suunnitelmista. Täydennysrakentamisen edistäminen myös lainsäädännöllä sekä tukia ja asumisen rahoitusjärjestelmiä kehittämällä on tärkeää, jotta nykyinen infrastruktuuri ja palveluverkko saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. Asuinalueiden tulee olla hallintamuodoltaan ja asuntotyypeiltään monipuolisia sekä elinympäristöltään viihtyisiä ja sosiaalisesti kestäviä.…

Varatuomari Arjo Suonperän puhe itsenäisyyspäivänä Helsingin Kiasman aukiolla

SKP:n eduskuntavaaliehdokas, varatuomari Arjo Suonperä puhui Kiasman aukiolla itsenäisyyspäivän tilaisuudessa
SKP:n eduskuntavaaliehdokas, varatuomari Arjo Suonperä puhui Kiasman aukiolla itsenäisyyspäivän tilaisuudessa

Sisältä ontto Suomen itsenäisyys korjattava!

Suomen itsenäisyydessä ei ole kyse vain riippumattomuudesta muista valtioista, vaan myös, miten kansamme kokee itsenäisyyden ja miten ja mitä se saa siitä. Keskeisesti itsenäisyyteen ja sen merkitykseen vaikuttaa oman maan päättäjien sisä- ja kaikki muu politiikka, miten yhteisiä asioita hoidetaan kansan hyväksi, vai hoidetaanko kansallista politiikkaa päinvastoin jonkin toisen valtion, ylikansallisten toimijoiden, kuten EU:n tai ylikansallisten suuryritysten hyväksi.

Vaikka muodollinen oikeudellinen riippumattomuus olisi olemassa, ei sillä ole paljon käytännön merkitystä, jos maamme poliittinen johto laiminlyö suomalaisten yhteisten asioiden hoidon tai hoitaa paremminkin jonkun muun valtion tai ylikansallisen toimijan, kuten EU:n tai sen suuryritysten etuja.

Itsenäisyys ei voi rajoittua vain oman armeijan olemassaoloon, omaan verotukseen, aiemman itsenäisyyden historian muistelemiseen ja valtiosopimusten tekoon toisten valtioitten tai ylikansallisten toimijoitten, kuten EU:n kanssa. Näissä asioissa tapahtumat ovat harvinaisia, vaikkakin vaikuttavia. Jokapäiväiseen elämään taas vaikuttavat koko ajan tulonjakoa, toimeentuloa, hyvinvointia, sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, demokratiaa, osallistumista tms. koskevat asiat ja se, minkä tahon hyväksi niissä toimitaan tai jätetäänkö yhteiset asiat muuten vain hoitamatta. Yksityistämällä yhteisten asioitten hoitamattomuus, uskotellaan ihmisille, että yritysmaailma hoitaa voitontavoittelunsa ohessa myös yhteiset asiat julkisen vallan sijaan.

Suomen kannalta uhat itsenäisyydelle ovat nyt EU, USA:n vapaakauppapyrkimykset TTIP ym. sopimusten muodossa ja kotimaiset poliitikot ja puolueet, jotka ovat rähmällään näitten edessä ja toteuttavat täällä EU:n ja USA:n ajamaa politiikkaa kautta linjan, vaikka se on vastoin suomalaisten enemmistön etuja ja yhteisten asioitten hoitamista.

 

Suomen talouspolitiikka on EU:n jäsenyydellä alistettu EU:n ainoalle todelliselle arvolle, Rooman perustamissopimuksessa kirjatulle vapaaseen kilpailuun perustuvalle markkinataloudelle eli kapitalismille. Se kanavoi Suomesta rahaa, markkinoita, aivo- ja muuta kapasiteettia sekä antaa toimintavapauksia ylikansallisille suuryrityksille, jotka ovat usein saksalaisen tai amerikkalaisen omistajan käsissä. Samalla suomalainen yrittäjyyskin kilpailuvapauden nimissä työnnetään nurkkaan, pois tuottavista ja työllistävistä hankkeista sekä markkinoilta, kuten Venäjältä. Jos USA saa toteutettua EU:n kanssa TTIP- vapaakauppa- ja muut poliittiset sopimuksensa, niin vauhti suomalaisten hyvinvoinnin heikentämiseksi ja suomalaisten työttömyyden lisääntymiseksi kiihtyy. Muutamat suomalaiset rikkaat siinä siivellä voivat tosin hetken rikastua kansan kustannuksella.

EU rajoittaa Suomen taloudellista itsenäisyyttä jäsenvaltioittensa budjettien tarkastusoikeudella. Jäsenyytemme sekä pankkiunioninsa avulla se imuroi yhä suuremman osan verotuloistamme pankkikriisiensä maksamiseen ja sota- ja siirtomaapolitiikkansa rahoittamiseen. Ukrainaan laajentumisensa vuoksi EU on jo tosiasiassa vetänyt Suomen mukaan uudenmuotoiseen hivuttavaan suursotaan Euroopassa. Suomen bruttojäsenmaksut ja jäsenyyden suoranaiset muut kulut EU:lle ovat jo nousseet ilman Ukrainan vaatimia uusia tukimiljooniakin noin 3 miljardiin/vuosi. Summa pitää taas jatkossa vuosittain kerätä julkisen vallan menoja eli yhteiskunnan palveluja leikkaamalla ja veroja tai maksuja korottamalla.

EU:n jäsenyys ja Suomen kokoomusjohtoinen hallituspolitiikka, joka on ollut rähmällään EU:n ja USA:n tavoitteiden edessä on tehnyt Suomen itsenäisyydestä onton sisuksen päällä ritisevän kuoren. Oikean itsenäisyyden palauttamiseksi Suomen on erottava EU:sta ja sen pankkiunionista sekä Nato-yhteistyöstä ja vaikutettava EU:n ja USA:n TTIP – vapaakauppa- ja pankkisopimusten torjumiseksi ja ryhdyttävä palauttamaan hyvinvointivaltiota, lähipalveluita ja luomaan asukkaillemme työtä, korjaamaan tulonjakoa ja verotusta tavallisen ihmisen hyväksi. Lännen kapitalistien edessä rähmällään olevat poliitikot on vaihdettava yhteisten asioitten hoitamisesta huolehtiviin.

Suomen kommunistinen puolue vaatii Suomen onton itsenäisyyden tilalle kunnon itsenäisyyttä ja ihmisarvoista tulonjakoa!

 

Rita Dahlin puhe itsenäisyyspäivän tilaisuudessa Helsingissä

Rta Dahl puhui itsenäisyyspäivänä Kiasman aukiolla helsingissä   SKP:n listalla sitoutumattomana ehdokkaana ensi huhtikuun eduskuntavaaleissa oleva vantaalainen valtiotieteen ja filosofian maisteri Rita Dahl puhui itsenäisyyspäivänä Helsingissä Kiasma-aukiolla. Rita Dahl kiinnitti puheenvuorossaan huomion siihen, että tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymistä edeltävänä päivänä eduskunta hyväksyi Kanadan ja EU:n välisen CETA-sopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Sopimuksen takana on kymmenkunta globaalia amerikkalaista ja…

SKP:n puheenjohtajan itsenäisyyspäivän puhe

SKP:n puheenjohtaja JP Väisäsen puhe itsenäisyyspäivän tilaisuudessa Tampereella Luokkataistelu jatkuu yli sen mihin kansallisvaltioiden rajat loppuvat Meillä ei mitään syytä juhlaan. Päinvastoin!  Linnanjuhlat voidaan lopettaa! Juhlien lisäksi on lopetettava nykyinen kyykytys-politiikka ja EU-kurjistaminen. Samaan aikaan kun Euroopassa radikaalit vasemmistovoimat ovat ottaneet uusia paikkoja politiikassa ovat oikeistopopulistit ja avointa rasismipolitiikkaa harjoittavat puolueet nostaneet kannatustaan. On selvää,…

SKP Suomen itsenäisyydestä

Porvarien itsenäisyys kertoo bisneksen vapaudesta – työväki vaatii tasa-arvoa ja perusturvaa SKP – 05.12.2014 Linnanjuhlat on palannut remontoituun presidentin linnaan Helsinkiin. Radikaalit vasemmistolaiset ja anarkistiset voimat sekä EU-kriittiset tahot suunnittelevat tilaisuuksia ja protesteja, jotka kohdistuvat sekä poliittiseen tilanteeseen, että konkreettisesti Helsingissä järjestettäviin linnanjuhliin. Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja JP Väisänen osallistuu Demokraattisen sivistysliiton ja Kansan raittiusseuran…

Sote-uudistus hylättävä

Sote-uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen saadaan tänään tietoa, kun hallitus luovuttaa eduskunnalle lakiesityksensä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Rahoitusmallin yksityiskohdat selviävät viimeistään ensi vuoden helmikuussa, kun rahoitusta pohtinut työryhmä saa työnsä päätökseen.    Suomen kommunistinen puolue katsoo, että ehdotettu järjestämislaki romuttaisi julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen keskeiset perusteet, joihin kuuluu peruspalvelujen järjestäminen mahdollisimman laajasti lähipalveluina SKP katsoo, että ehdotettu järjestämislaki…