Vantaan asuntotuotannon tavoitteet

Vantaan asuntotuotannon tavoitteet vuosille 2016–2019

Asuntorakentaminen on Vantaalla vilkasta. Viime vuonna valmistui 2 689 asuntoa, mikä on enemmän kuin kaupungin ja valtion välinen sopimus edellyttää. Lähivuosien rakentaminen voi nousta jopa 2 700 – 3 000 asuntoon vuodessa. Asuntotuotannon tavoite nostettiin valtuustossa 2 400 asuntoon vuodessa. Tästä 30 prosenttia tulee toteuttaa valtion tukemana asuntotuotantona. Näin uutisoi Vantaan kaupungin tiedotus elokuussa.

Huomio tässä kiinnittyy tuohon jakaumaan valtion tukemien, eli ARA-asuntojen ja muun tuotannon, eli niin sanotun kovan rahan tuotantojen määrälliseen suhteeseen. Kelan julkaiseman selvityksen mukaan Vantaalla on tällä hetkellä pelkästään yleistä asumistukea tarvitsevia ruokakuntia yli 11 000. Keskimääräinen asumistuki kuukaudessa on noin 420 euroa.
Kun otetaan huomioon asumiskustannusten voimakas nousu viime aikoina, ja työelämään liittyvät muutokset – pitkäaikaistyöttömyys, osa-aikatyön yleistyminen, pätkätyöt – ei asumistuen laissa määritelty maksimikaan riitä kattamaan ruokakuntien käytettävissä olevien tulojen kuukausittaista asumiskulujen osuutta. Tällöin ruokakunta on sen viimeisen vaihtoehdon, eli toimeentulotuen varassa.

Asumistuen maksaa Kela, ja toimeentulotuen maksaa kunta vielä tämän vuoden loppuun, jolloin nämä molemmat tuet siirtyvät Kelan hoidettaviksi. Julkisista varoista, eli verorahoista ne kuitenkin molemmat maksetaan, ja tämän on suora tulonsiirto veronmaksajilta asuntosijoittajille. Varsinkin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat seuranneet asumistuen maksimin tasoa hämmästyttävän tiiviisti viime aikoina.

Asumismenojen, tulojen ja Kelan maksamaien asumistukien kehittyminen viimeisen 10 vuoden aikana.

Asumismenojen, tulojen ja Kelan maksamaien asumistukien kehittyminen viimeisen 10 vuoden aikana.

Vantaalla, samoin kuin muissakin pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa, tarve kohtuuhintasille vuokra-asunnoille olisi aivan muuta luokkaa, kuin mitä nyt on suunniteltu, ja tulevina vuosina aiotaan rakentaa.
Koska suuret valtakunnalliset niin sanotut yleishyödylliset vuokra-asuntorakentajat – VVO ja SATO – ovat siirtyneet tuottamaan pelkästään kovan rahan vuokra-asuntoja, on valtion tukema, säännelty ja ainakin jossakin määrin kohtuuhintainen asuntotuotanto käytännössä lähes pelkästään kuntien omien vuokra-asuntoyhtiöiden varassa. Lisäksi kunnilla on monopoli alueensa maankäytön suunnittelussa, siis kaavoituksessa.

Kevään kunnallisvaalien lähestyessä, on kuntalaisilla nyt mahdollisuus tentata ehdokkaita tässäkin tulevien kuntapäättäjien vallassa olevassa kysymyksessä.

Vastaa