Toimitus

Asukkaiden Vantaa -verkkojulkaisu.
Julkaisijana Suomen kommunistisen puolueen Vantaan kaupunkijärjestö ry

Päätoimittaja

Erkki Matinlassi
044 335 5147
erkki.matinlassi@sange.fi

Toimitus

Juha Kovanen
040 060 9073
juha.t.kovanen@netti.fi

Heikki Ekman
040 252 7841
heikkiekm@gmail.com

Jiri Mäntysalo
040 413 0997
jiri.mantysalo@desili.fi                                                                                                        

Vastaa