Toimitus

Asukkaiden Vantaa -verkkolehti

Päätoimittaja

Erkki Matinlassi
044 33 55 147
erkki.matinlassi@sange.fi

Toimitus

Juha Kovanen
040 060 9073
juha.t.kovanen@netti.fi

Heikki Ekman
040 2527 841
heikkiekm@gmail.com

Jiri Mäntysalo

+358 (0)40 413 0997

jiri.mantysalo@desili.fi

                                                                                                                                                  

Julkaisija: Suomen Kommunistisen Puolueen Vantaan kaupunkijärjestö ry

http://www.skp-vantaa.fi

Vastaa