Monthly Archives: joulukuu 2012

Tasa-arvoa kouluihin?

Vantaan kaupunki sai runsaan kaksi miljoonaa euroa opetusministeriön myöntämää erityisavustusta kaupungin koulujen tasoerojen paikkaamiseen. Tuota erityisavustusta tulee Vantaalla saamaan yli puolet kaupungin peruskouluista. Tiedossahan on, että vantaalaisnuorilla on verrokkiryhmiään vaikeampi sijoittua jatkokoulutukseen. ”Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaisten lasten ja nuorten osaamisessa on viime vuosikymmenen lopussa tapahtunut muutos huonompaan. Kokonaistason heikentyminen näyttää johtuvan kaikkein huonoimpien tason laskusta.…

100 000 euroa yksityisen päivähoidon startti avustuksiin Vantaalla

Vantaan opetuslautakunta varaa 100 000 euroa yksityisen päivähoidon vauhdittamiseen Vantaalla. Tavoitteena on yksityisten päivähoitopaikkojen lisääminen. Perusteluna on kaupungin omien päiväkoti-investointien paineen vähentäminen sekä säästäminen. Vantaalla yksityisiä päiväkoteja on kymmenen, kunnallisten päiväkotien määrä on runsaat 120. Hintavertailuissa yksityiset päiväkodit näyttäytyvät hieman edullisimmilta verrattuna kunnallisiin päiväkoteihin. Kunnallisten päiväkotien kustannuksiin vyörytetään hallinnollisia kuluja, vaikkapa kaupunginjohtajien palkkaa ja päivähoitojärjestelmän…

Vantaan velkaohjelma kävelyttää koululaisia

Vantaan velkaohjelman päätökset alkavat vaikuttaa käytäntöön eri hallintokuntien päätöksissä. Opetuslautakunnan kokouksessa 18.12.2012 tehtiin päätöksiä jotka heikentävät opetuksen laatua ja hankaloittavat opetuksen saamista. Koulukuljetukset ja vapaaehtoisen A-kielen aloitusryhmäkoon nosto ovat kokouksessa tehtyjä velkaohjelman aiheuttamia heikennyksiä. Pienten koululaisten, esiopetuksen ja 1-2 luokkalaisten, ilmaisen kuljetuksen kilometriraja korotettiin kolmesta viiteen kilometriin. Viiden kilometrin koulumatka alakoululaiselle on melkoinen patikkamatka ja…

Velkainen Vantaa sitoutui taas miljoonahankkeeseen

Nykyinen valtuusto päätti viimeisessä kokouksessaan Vantaan liittymisestä terveydenhuollon Apotti tietojärjestelmään. Hanke on pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen. Hankkeen kokonaiskustannuksen on arvioitu nousevan jopa 500 miljoonaan euroon. Vantaan osuus tulee olemaan yli 100 miljoonaa euroa. Edellisessä kokouksessaan valtuusto, hyväksyessään vuoden 2013 talousarvion, päätti lukuisista palvelujen ja kuntalaisten etuuksien leikkaamisesta. Tavallisen kuntalaisen ymmärrykseen ei sovi miten miljoonahankkeisiin, kehärata, Kehä…

SKP:n edustajakokous Vantaalle

SKP.n seuraava edustajakokous 8.-9.6.2013 pidetään Vantaalla. Kokous järjestetään Tikkurilan lukion tiloissa. SKP:n edustajakokous kokoontuu joka 3. vuosi. SKP on perustettu vuonna 1918. Kokouksessa ruoditaan poliittista tilannetta ja valitaan puolueen johtoelimet.

Miksi rikkaassa Suomessa on yhä köyhyyttä?

Otsikon mukaista ongelmaa tarkasteltiin Korson Työttömien ja Vantaan Köyhien järjestämässä tilaisuudessa 12.12.2012 Korsossa. Illan alustajat Kelan tutkimusprofessori Heikki Hiilamo ja korsolainen valt.tohtori Pentti Puoskari valaisivat syitä köyhyyteen. Hiilamo lähestyi asiaa perusturvan näkökulmasta ja Puoskari työllisyyden ja erityisesti täystyöllisyyden näkökulmasta. Hiilamo näki köyhyyden syiksi kaksi asiaa: Omilla toimenpiteillään eipysty hankkimaan toimeentuloa (työttömyys) ja perusturvan riittämättömyyden. Perustuslain…

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden vammaispoliittisen ohjelman WAMPOn

Vantaalla on valmisteltu uutta vammaispoliittista ohjelmaa yhdessä virkamiesten ja vammaisjärjestöjen työnä. Ohjelma on nyt hyväksytty Vantaan kaupunginhallituksessa. Uusi vammaispoliittinen ohjelma Wampo sisältää vammaispolitiikan tavoitteet vuosille 2012-2016. Ohjelmassa on 49 konkreettista toimenpidettä. Ohjelmassa on jaettu viiteen kärkitavoiteeseen: Fyysinen esteettömyys, palveluohjaus ja asiakaslähtöisyys, oikeus koulutukseen, työhön ja mielekkääseen arkeen, esteetön ajattelu ja elämänlaatu, asuminen. Ohjelman kaikkien tavoitteiden…

Vantaan vallattomien itsenäisyyspäivä

Vantaan vallattomat, ilman valtaa vai riehakkaat. Ainakin näillä kahdella tavalla voi ymmärtää Lauri Lairalan aukiolle Tikkurilaan itsenäisyyspäivää juhlimaan kutsuvat tahot. Vahti ry, Vantaan Köyhät, Vaihtoehto EU:lle Vantaan toimintaryhmä, Toriliike ja Vantaan Rauhanpuolustajat toimivat kokoonkutsujina “koko kansan” itsenäisyysjuhlaan 6.12. klo 14-17. Juhlassa herkutellaan hernekeitolla ja kuullaan ohjelmaa. Tilaisuudessa on avoin mikki, eli jokainen voi kertoa mitä…