Vantaan kaupungin henkilöstö väheni yli tuhannella vuonna 2012

Juuri julkaistu Vantaan Henkilöstökertomus kertoo henkilöstön vähenemisestä ja palkkakulujen kasvusta.
Vaikka henkilöstö väheni yli tuhannella kasvoivat palkkakulut 3,6%.
Vakinaisen henkilöstön lukumäärä oli 31.12.2012 8 483 henkeä ja määräaikaisia työntekijöitä oli viime vuoden vaihteessa 1 815. Henkilöstövähennys oli 1 079 henkeä.

Vantaan henkilöstö väheni vuonna 2012. Esimerkiksi Tilapalveluiden yhtiöittäminen vaikutti lukuihin.

Luvut kertovat omaa kieltänsä kaupungin palveluiden ulkoistamisesta. Henkilökunnan määrästä puhuttaessa pitäisi samanaikaisesti tarkastella ostettujen palveluiden kehittymistä. Tilinpäätöstä vuodelta 2012 ei ole vielä julkaistu, mutta vuonna 2010 Vantaa osti ulkopuolisia palveluja runsaalla 536 miljoonalla eurolla ja vuonna 2011 ostettujen palveluiden summa oli jo yli 612 milj.euroa. Kasvua oli yli 14 %. Palveluiden yksityistämisen tahti on suorastaan hengästyttävä.
Palkkamenot vuonna 2012 olivat 356 milj. eur. jossa kasvua 3,6 %.
Henkilöstökertomuksesta selviää, että Vantaan henkilöstö on pääkaupunkiseudun kunnista koulutetuin, korkeakoulututkinnon suorittaneita on Vantaan henkilöstössä eniten.
Leikkausohjelman toteuttamisesta palkitaan.Tulospalkkausperusteissa edellytetään TVO:n toteutumista. TVO, Vantaan talous ja velkaohjelma, leikkaus ja kuripaketti joka hyväksyttiin vuonna 2012 jossa leikataan ja lasketaan kuntalaisten palveluiden tasoa kuluvana ja tulevina vuosina.
Tulospalkkioihin on varattu 337 900 eur ja järjestelmään kuuluu 3665 henkilöä. Ylimmän johdon kannustuspalkkioihin on varattu 87 700 euroa ja tähän joukkoon ei montaa mahdu. Ylimmän johdon palkitsemisesta keskustellaan parhaillaan laajasti, koska se on monissa tapauksissa riistäytynyt käsistä.

Vantaan kaupungin ylimmän johdon tulospalkkauksiin on varattu 87 700 euroa.

Kaupunginjohtaja Nenosen palkka on 14 200 eur/kk + asunto- ja autoetu. Apulaiskaupunginjohtajat joutuvat tyytymään runsaan 11 000 euron kuukausipalkkaan.
Vantaan Henkilöstökertomus löytyy kaupungin kotisivuilta.

Vastaa