Tausta

Yli 65 vuotiaiden määrä Vantaalla jatkaa ripeätä kasvua

Vuoden 2013 alussa vantaalaisista 65 vuotta täyttäneitä oli 27 579. 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien osuus väestöstä kasvaa suhteellisesti nopammin kuin koko väestö. Voimakas kasvu alkoi 1990-luvulla ja näyttää jatkavan kasvuaan. Väestöennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana koko väestön kasvu on 11 %, mutta 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrän ennustetaan kasvavan 51…

Imatran malli säästäisi koulujen lakkautukset Vantaalla

Vantaan vapaaehtoiset valvojat – Watchdogit järjestivät info ja keskustelutilaisuuden ns. Imatran mallista. Koivukylän kirjaston auditoriossa pohdittiin lastensuojelun keinoja ja kustannuksia 21.10. Saatiin selvitys Imatralla tehdystä ratkaisusta. Imatralla lisättiin lastensuojelun henkilökuntaa kerta heitolla reilusti eli yhdeksällä hengellä. Imatran malli tarkoittaa ennalta ehkäisevää ja varhaista apua lastensuojelussa. Lastesuojelun henkilökunta sijoitettiin työskentelemään yhteistyössä neuvoloiden kanssa. Tällä tavalla tavoitettiin…

Kestävyysvajetta ei voi perustella mitenkään

Yksi maamme johtavista talousasiantuntijoista arvioi radion talousohjelmassa hallituksen rakenneuudistusta ja sanoi olevan ”edesvastuutonta, että kestävyysvaje puetaan tällaiseen yhteen lukuun. Oikea tapa ilmaista asia olisi jonkinlainen haarukka-arvio. Nyt poliitikkojen kannalta tässä on ongelma, koska realistinen haarukka pitäisi sisällään myös vaihtoehdon, ettei sitä vajetta ole ollenkaan.”  ”Todennäköisyys, että tuollaisen arvion pohjalta tehdään erittäin suuria talouspoliittisia virheitä, on…

Kiville karahtanut EU

Euroopan Unionista käynnissä olevassa keskustelussa visiot tuntuvat olevan hakusessa, jopa kadoksissa. Shakkipelin termein tuntuu, että aina on jonkin tahon kannalta shakki-tilanne ja kaikki pelkäävät kuollakseen uhkaavaa matti-tilannetta. Patti ei tunnu mahdolliselta. Suomen ainoa ”virallinen” EU-kriitikko, Timo Soini on peruuttanut kritiikkinsä uhkaavan pääministeriyden ja sen myötä lankeavan vastuun pelossa. Pahimmassa kurimuksessa olevien eteläisen Euroopan maiden vasemmistoilla…

Vantaan vammaisneuvosto huolissaan kuntoutusten leikkauksista

Vammaisten henkilöiden kuntouksia leikattu jopa yli puolella. TVO Vantaan talous -ja velkaohjelma uhkaa romuttaa vammaisten henkilöiden kuntoutuksen. Vammaisten henkilöiden toimintakyvyn säilymiseen on kuntoutuksella keskeinen vaikutus. Vammaisneuvosto käsitteli kuntoutusasiaa kokouksessaan jossa todettiin monen vammaisen henkilön tilanteen muuttuneen huonompaan suuntaan kuntoutuksen vähenmisen seurauksena. Vammaisneuvosto päättikin lähettää asiasta kannanoton sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Kannanottoa käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunan elokuun…

Koivukylään uusi kirjasto, Mikkolassa kirjaston lopetus

Kuntalaisten tasaveroinen kohtelu kyseenalaista Koivukylään suunnitellaan uutta kirjastoa vuoteen 2016 mennessä. Uudelle kirjastolle ollaan varaamassa tiloja uudesta suuresta kauppakeskus- ja toimistohankkeesta. Koivukylän nykyinen kirjasto on toiminut 30 vuotta Koivukylän ostoskeskuksessa. Varmasti uudistamisen tarvetta on. Hanke on siis koivukyläläisille iloinen asia. Samaan aikaan ollaan mikkolalaisilta lopettamassa alueen kirjastoa Vantaan talous- ja velkaohjelman TVO seurauksena. Näiden kahden…

Vantaan taloudessa ei dramaattisia muutoksia

Vantaan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2012 valmistui ja julkistettiin toukokuun puolivälissä. Mitään järisyttävää ei tuohon julkistukseen liittynyt. Tilinpäätöksen niin sanotuista avainluvuista selviää ainakin se, ettei kaupungin talous ole sen laatuisessa syöksykierteessä miten sitä on kuvattu viimeaikaisissa palveluiden leikkausuutisoinneissa.   Vantaan kaupungin viimeinen tilinpäätös (2012) ennen viime vuonna lukkoon lyötyä leikkausohjelmaa  ei ole niin huono kuin siitä…

Kuntauudistus, kenelle ja miksi?

Kuntauudistus sai taas vettä myllyyn, erityisesti pääkaupunkiseudulla, kun kuntaministeri Henna Virkkunen julkisti suunnitelman pääkaupunkiseudun kuntarakenteesta. Kuntien lukumäärää ollaan koko Suomessa karsimassa kovalla kädellä. Kuntaministeri Virkkusen mukaan pääkaupunkiseudulle muodostettaisiin neljä kuntaa nykyisten kolmentoista sijaan. Uudistuksen lähtökohdat ja tavoite ovat enemmän tai vähemmän epämääräiset. Kuntien päätehtävä on hoitaa asukkaidensa lähipalvelut: Terveydenhoito vaativimpaa hoitoa lukuun ottamatta, sosiaalipalvelut, koulupalvelut…

Vantaan sivistystoimen taloudesta 2013

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelma hyväksyttiin. Käyttösuunnitelma 2013 on valmisteltu toteuttamaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaa. Myöskin sivistystoimen osalta se merkitsee leikkausten toimeenpanemista. Vantaan tasapainottamis- ja velkaohjelma valmisteltiin kaikille hallinnonaloille juustohöylä menetelmällä. Se merkitsi sivistystoimen, siis koulujen, päiväkotien ja kulttuurin määrärahojen supistamista. Juustohöylä menetelmä järkevän saneerauksen keinona on varsin kyseenalainen. Esimerkiksi Vantaan sivistystoimessa se merkitsi yli…

Pääkaupunkiseudun asuntokurjuus jatkuu

Pääkaupunkiseudun väkiluku kasvaa hallitsemattomasti. Ara-hintasia vuokra-asuntoja on alueella jonottamassa jo yli 40 000 asunnontarvitsijaa. Päinvastaisista puheista ja lausunnoista huolimatta mikään taho ei tee juuri nyt mitään pk-seudun vuokra-asuntopulan korjaamiseksi. Asuntoministeristä alaken kaikki alan toimijat ovat kehitelleet viimevuosina vain uusia ideoita, millä ongelmaa voitaisiin edes yrittään ratkaista, mutta kukaan ei todellakaan tee mitään.