Imatran malli säästäisi koulujen lakkautukset Vantaalla

Vantaan vapaaehtoiset valvojat – Watchdogit järjestivät info ja keskustelutilaisuuden ns. Imatran mallista.
Koivukylän kirjaston auditoriossa pohdittiin lastensuojelun keinoja ja kustannuksia 21.10. Saatiin selvitys Imatralla tehdystä ratkaisusta. Imatralla lisättiin lastensuojelun henkilökuntaa kerta heitolla reilusti eli yhdeksällä hengellä.
Imatran malli tarkoittaa ennalta ehkäisevää ja varhaista apua lastensuojelussa.
Lastesuojelun henkilökunta sijoitettiin työskentelemään yhteistyössä neuvoloiden kanssa. Tällä tavalla tavoitettiin tehokkasti perheet jotka olivat avun tarpeessa. Tarpeen mukaan kohdistettiin perheille eri asteista apua ja tulokset alkoivat näkyä nopeasti. Lasten huostaanotot vähenivät nopeasti. Tämä vaikutti myös lastensuojelun kustannusten merkittävään alenemiseen. Lasten huostaanotot ovat kalliita, huostaanoton kustannus on noin 80 000 €/lapsi/vuosi.

Imatran lastensuojelun tunnuslukuja. Imatralla lastensuojelun menot ovat pienentyneet uuden järjestelyn aikana lähes 40 %, siis viidessä vuodessa.

Paljonko Vantaa voisi säästää ottamalla käyttöön Imatran malli?
Vantaan lastensuojelun menot ovat yli 33 milj. euroa. Olisi hyvin mahdollista säästää vuoteen 2016 mennessä Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lopetuksella tavoiteltavat säästöt. Ja lähivuosina lisääkin. Lastensuojelusta saataisiin todennäköisesti myös pysyvämpiä säästöjä kuin koulujen lopetuksilla.

Vantaan lastensuojelun tunnuslukuja, jotka ovat tasaisessa, vahvassa kasvussa.

Käyttämällä joustoja toimialojen välillä ja tervettä järkeä Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa tarvittavat säästöt olisivat saavutettavissa ilman palveluiden heikentämistä.

Myös Vantaalla on kuultu Imatran mallista ja sosiaali- ja teveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen onkin virittelemässä vastaavaa toimintaa “nyyttikesti” periaatteella, osoittamalla tehtävään neljä työntekijää ja heille esimiehen. Lisäksi nämä henkilöt siirretään muista tehtävistä. Säilyykö siirtojen kohteissa palvelutaso? Imatralla palkattiin uuden ohjelman toteuttamiseen yhdensän työntekijää. Imatran asukasluku on 29 000 ja Vantaan hiukan yli 200 000.

Vantaa vastaa Imatran malliin "nyyttikesteillä" lastensuojelun kustannusten alentamiseksi. Imatra 29 000 asukkaan kaupunki palkkasi yhdeksän uutta työntekijää lastensuojeluun.

Vastaa