Tausta

Vantaa hakee maa-alueen pakkolunastusta Keimolassa

Näkemyserot hinnasta sai Vantaan kaupungin turvautumaan lunastusmenettelyyn Vantaan kaupunki on maanhankinnassaan pitänyt pääsääntönä vapaaehtoisesten kiinteistökauppojen tekoa. Vantaan kaupunginvaltuusto teki tässä mielessä historiaa turvautumalla hakemaan lunastusmenettelyä ympäristöministeriöltä Keimolassa sijaitsevan 43,4 ha:n Saras- nimisen tilan osalta. Vantaa on pitemmän aikaa neuvotellut alueen ostamisesta, mutta yksimielisyyttä hinnasta ei ole löytynyt. Nyt lunastusmnettelyn kohteena oleva alue on Kivistön kaavassa…

Potilasasiamiehen puhelin pirisi ahkerasti viime vuonna

Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehellä oli vuonna 2014 yli 2 000 tuhatta yhteydenottoa Yhteydenotoista 1 500 oli terveydenhuollon yhteydenottoja ja sosiaalipuolen runsaat 500. Sosiaali- ja potilasasiamies kuvaa itseään, vuoden 2014 raportissaan kaupunginhallitukselle, palvelun vauhdittajaksi ja oikeusturvaneuvonnasta vastaavaksi puolueettomaksi itsenäiseksi tahoksi. Sosiaali- ja potilasasiamies on neuvontapalvelu, joka voi onnistuessaan ratkaista asiakkaan ongelman ja parantaa hänen elämäntilannettaan. Terveyspalveluiden…

Vantaalainen kirjailija Rita Dahl eduskuntavaaliehdokkaaksi

Vantaan Hakunilassa asuva filosofian ja valtiotieteen maisteri Rita Dahl on sitoutumattomana ehdokkaana Suomen kommunistisen puolueen listalla huhtikuun eduskuntavaaleissa. Rita Dahl muistuttaa, että vaikka paljon julkisuutta saanut tasa-arvoinen avioliitto- laki saatiin aikaan, tekemistä riittää silti vielä paljon. – Ihmisten huomio kiinnittyi tähän avio- liittolakiin niin että lähes huomiotta jäi eduskunnan samassa istunnossa hyväksymä Kanadan ja Suomen…

Poliittista suhmurointia; Pukkiko kaalimaan vartijaksi

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan vaalia on edeltänyt poliittinen kaupanteko Apulaiskaupunginjohtajan kuten kaupunginjohtajankin pestit on Vantaalla jaettu poliittisten voimasuhteiden mukaan. Vantaan johtajistoon kuuluu tällä hetkellä: Kaupunginjohtaja Kari Nenonen (sd), sekä apulaiskaupunginjohtajat, sosiaali- ja terveystoimi Jukka T. Salminen (kok), sivistystoimi Elina Lehto Häggroth (sd), maankäyttö- rakennus ja ympäristötoimi Juha-Veikko Nikulainen (kok), konserni- ja asukaspalvelut vs. Heidi Nygren (vihr). Ensi…

Rakentaminen Kivistössä rivakasti liikkeelle

Vantaan uudisrakentamisen suurin uusi kohde Kivistö on käynnistynyt vauhdilla. Kivistön keskustakortteleihin on aloitettu jo yli 460:n asunnon rakentaminen. Lisäksi lähistöllä sijaisevalle ensi kesän asuntomessualueelle rakennetaan 350 asuntoa. Rakennusliikkeiden ilmoitusten mukaan omistusasuntojen myynti on käynnistynyt vilkkaasti. Rakenteilla olevista omistusasunnoista on jo myyty noin 60 %. Kivistöön rakennetan myös asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja. Esimerkiksi asuntomessualueelle nousevaan Euroopan suurimpaan…

Ei vantaalaisetkaan ole suojassa TTIP:ltä, toiminnan aika

Demokratiavaje – sijoittajienko ehdoilla? TTIP/CETA-neuvotteluiden suurin käytännöllinen ongelma on demokratia- ja läpinäkyvyysvaje. Sisällöllinen ongelma on erityisesti sijoittajasuoja, joka tekisi suuryhtiöistä mahtavampia kuin kansallisvaltiot. Euroopan komissio ei suostunut ottamaan 240 eurooppalaista kansalaisjärjestöä edustavanStop TTIP:n TTIP:tä koskevaa kansalaisaloitetta käsittelyyn vedoten siihen, ettei ”aloite kuulu sen toimivaltaan”. Stop TTIP aikoo kuitenkin tehdä itseorganisoidun kansalaisaloitteen. Neljä vuotta käynnissä olleet…

Asuminen on perusoikeus

Suomessa on noin 7500 asunnotonta, heistä pääkaupunkiseudulla noin 2500, heistä alle 25-vuotiaita on noin 650. Suomen perustuslaissa on huomioitu asumisen välttämättömyys. Kylläkin vain muodossa ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.” Tämän ”edistämisen” tulkitaan toteutuvan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hallinnoiman valtion asuntorahaston takaamilla korkotukilainoilla. Tuota rahoituskanavaa voivat käyttä…

Kivistön peruskivi muurattiin – kuka rakentaisi?

 Vantaan valtuustossa käytiin taannoin mielenkiintoinen – lähes filosofinen – keskustelu Kivistön automaattisesta jätteenkeräyksestä. Tällaisessa uudentyyppisessä jätepussien putkikuljetusjärjestelmässä kokonaisen kerrostaloalueen roskapussit – ne jotka me jokainen viemme normaalisti sinne pihan perällä olevaan katokseen – imaistaisiin pölynimurin lailla eräänlaista mustekalamaista putkistoa pitkin samaan paikkaan josta ne olisi sitten kätevä kuskata kaatopaikalle tai käsittelylaitokseen.   Keskustelun tässä siivitti…

Vantaa teki voittoa 35,6 milj. vuonna 2013

Palvelujen leikkaukset näkyvät tuloksessa. Toimintamenot kasvoivat 1,9 % eli inflaation verran. Palveluita tuotettiin siis saman verran kuin edellisenä vuonna, vaikka asukasluku on kasvanut. Miten eri palvelusektoreilla on rahaa käytetty nähdään piakkoin kun tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan. Vyötä kiristetään lisää. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy mm. paljon vastarintaa synnyttäneet Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttamiset. Palveluiden yksityistäminen jatkuu vauhdilla.…

EU:n ideologia kurjistaa kansoja

Miksi valtio velkaantuu? Miksi kunnat velkaantuvat? Miksi meillä on kestävyysvaje? Miksi meillä on taas köyhiä?   Suomessa rakennettiin sotien jälkeen niin sanottua hyvinvointivaltiota. Malli otettiin Ruotsista. Selkeä käänne tapahtui 1980-luvulla. Suomessa aloitettiin tuolloin hyvinvointivaltion purkaminen ja uusliberalistisen talousopin soveltaminen käytäntöön. Seuraavassa selvitystä käsitteistä ja tämän uuden ideologisen suuntauksen seurauksista maassamme.   Uusliberalismi on talouspoliittinen suuntaus,…