Vantaa teki voittoa 35,6 milj. vuonna 2013

Palvelujen leikkaukset näkyvät tuloksessa.
Toimintamenot kasvoivat 1,9 % eli inflaation verran. Palveluita tuotettiin siis saman verran kuin edellisenä vuonna, vaikka asukasluku on kasvanut.
Miten eri palvelusektoreilla on rahaa käytetty nähdään piakkoin kun tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan.

Vyötä kiristetään lisää. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy mm. paljon vastarintaa synnyttäneet Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttamiset.
Palveluiden yksityistäminen jatkuu vauhdilla. Kuntalaisille palvelut tulevat yhä kalliimmiksi. Vanhusten, sairaiden ja vammaisten palvelujen yksityistämisen rinnalle tuodaan myös yksityisiä lastentarhapalveluja. Ensimmäiset yksityiset lastentarhat ovat rakenteilla. Valinnanvapauden kaapuun puetut palvelulupaukset jättävät todellisuudessa vanhemmille vapauden valita yhteiskunnallisen toiminnan tai yksityisten voittojen rahoittamisen välillä.

Kaupungin vuoden 2013 kokonaisinvestoinnit olivat 172,8 miljoonaa euroa, josta Kehärata ja Kehä III muodostivat lähes 70 miljoonaa euroa.

Kunnan perustehtävä on tuottaa asukkailleen palveluja. Minkälaiset suurinvestoinnit ovat tarpeen palvelujen tuottamiseksi on aina harkinnan paikka. Vantaan suuri velka ja sen suhde investointitasoon on puhuttanut päättäjiä, mutta asian korjaaminen supistamalla kuntalaisten palveluja on erittäin epäoikeudenmukaiden tapa.

Kehärata ja Kehä III nielaisi vuonna 2013 vantaalaisten veroja 70 milj. euroa.

Vastaa