Marja-Vantaalle: Maanalainen jätteiden putkikeräys

Kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee kokouksessaan 26.11.2012 jätehuollon toteuttajan uudelle Kivistön – Marja-Vantaan alueelle.
Yhdyskuntajätteen keräyksessä tullaan käyttämään uutta tekniikkaa.
Vanhat roskakatokset ja jäteastiat korvataan jätteiden keräyspisteillä, joihin asukkaat edelleen lajittelevat jätteet neljään eri keräysastiaan. Sen jälkeen roskat aloittavat kulkunsa putkiverkossa paineen avulla. Koko järjestelmästä näkyy käyttäjille vain keräyspisteet.
Samalla tekniikalla tullaan yhdyskuntajätteet keräämään myös Helsingin Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa sekä Tampereen Vuoreksessa.
Tampereen Vuoreksen jätteenkäsittelyjärjestelmän toimittaa MariMatic Oy. Sama yritys toimittaa myös Mekkaan Saudi Arabiaan samalla tekniikalla toimivan jättimäisen järjestelmän.

Kuvassa asukkaiden käyttämä keräyspiste ja maan alla olevaa siirtoputkistoa.

Uuden järjestelmän hyötyinä pidetään meluhaittojen ja päästöjen vähenemistä sekä pihojen turvallisuuden paranemista. Isojen roska-autojen liikennöinti jää pois.

Vastaa