Performanssin, laulun ja asian voimalla leikkausia vastaan

Näpit irti koulusta-liikkeen mielenilmaus 14.6. Leijan pihamaalla Pakkalassa Vantaan valtuuston valmistelukokouksen yhteydessä jätti adressin ja terveisensä vantaalaisille valtuutetuille.
Näpit irti koulusta-liike järjesti näyttävän

Leijan pihamaalla osoitettiin mieltä Vantaan suunniteltuja leikkauksia vastaan, Näpit irti koulusta-liike oli erityisen huolissaan koulutukseen suunnitelluista leikkauksista.

mielenilmauksen koulutoimeen suunniteltujen
leikkausten torjumiseksi. Tilaisuudessa muis-
tutettiin, että kysymys ei ole ainoastaan kou-
tukseen kohdistuvista leikkauksista, vaan
myös sosiaali- ja terveyspalveluluja kaavail-
laan leikattavan. Myös vanhusten ja vammaisten
palvelujen heikentäminen on valtuutettujen
suunnitelmissa.

Tilaisuudessa luovutettiin valtuuston puheen-
johtajalle Antti Lindtmannille Näpit irti kou-
lusta-liikkeen adressi. Adressissa on jo n. 5 000
allekirjoitusta ja adressikampanja jatkuu kun-
naallisvaleihin asti. Adressin voi allekirjoit-
taa netissä osoitteessa
http://www.adressit.com/napit_irti_koulusta_vantaa_2012

Valtuuston puheenjohtaja kiitti osallistujia
ja vantaalaisia aktiivisuudesta, mutta ei lu-
vannut kuin ikäviä päätöksiä.
Adressin luovutuksen jälkeen kaikki valtuusto-

Näpit irti koulusta-liikkeen leikkauksia vastustava adressi, nimiä jo 5 000, luovutettiin performanssin voimin. Myös laulun voimalla vedottiin valtuutettuihin leikkausten perumiseksi.

ryhmät käyttivät puheenvuoron. Useimmisssa
puheenvuoroissa heijastui täydellinen neuvot-
tomuus ja antautuminen tilanteelle. Vasemmisto-
liiton puheenvuorossa muistutettiin mieliin
vuoden 2010 terveysasemakamppailu ja miten sii-
nä saatiin muutos leikkaussuunnitelmiin. Samaa
toivoi ja ennusteli vasemmistoliiton puheenvuoron
käyttänyt Jussi Saramo.

Mielenilmaukseen osallistui opetuksen leikkaa-
misesta huolestuneita vanhempia lapsineen.
Itse askarrellut kyltit toivat väriä ja vaa-
timuksia tilaisuuteen.

Adressin luovutusta edelsi tiernapojista muka-
eltu performanssi. Mielenilmausta maustettiin
reippailla yhteislauluilla. Vaikka oltiin va-
kavalla asialla henki oli reipas ja luottavai-
nen. Mielenilmaus oli oiva esimerkki koulun
luovuudesta.

Vantaan leikkaussuunnitelmasta lisää Taustat-osiossa.

Vastaa