Hallitus nostaa asumisen hintaa

Uusimmassa Asukasliiton lehdessä (Asuminen&Yhteiskunta) julkaistu kolumni:

Veronimijä kuppaa asukasta

Veronimijät piinaavat asukasta jatkossa entistä ankarammin, oli tuo kurja sitten omistus- tai vuokra-asuja. Asuminen Suomessa tulee olemaan ainakin nyt nähtävissä olevassa tulevaisuudessa edelleen erittäin kallista ja viemään suhteellisesti entistä suuremman osan kansalaisella kuukausittain käytettävissä olevasta rahasummasta. Tähän synkkään tulevaisuuden näkymään viittaavat hallituksen jo lukkoon lyömät – siis hallitusohjelmaan kirjatut – niin sanotun kilpailukykyloikan edellyttämät toimenpiteet. Toisaalla tässä lehdessä on esitelty Pellervon taloustutkimuksen tekemää selvitystä hallituksen asuntopoliittisista linjauksista. Linjassa näyttäisi olevan hallituksen muun iteroinnin kanssa myös asuntopolitiikka. Vatulointivaihe on ohi, ja on toimeenpanon aika.

Kiinteistövero vaikuttaisi olevan verottajalle varsin tuottoisa lypsylehmä. Energiaan, asumisen yhteydessä sähköön ja lämpöön, liittyvät jatkuvat verojen ”korotuspaineet” selitetään ilmastonmuutoksella, tai jollakin muulla yliluonnollisen vastaansanomattomalla syyllä. Sähkön ja kaukolämmön verojen korotus menee normikuluttajan mielessä aina energiayhtiöiden ahneuden piikkiin, vaikka viime aikoina se on ollut nimenomaan verottaja, joka on sitä korotuspainetta aiheuttanut. Eli kun vuokrien, vastikkeiden ja muiden asumiseen liittyvien maksujen korotuksia tulee tulevina vuosina, niin asukkaan ei pidä erehtyä luulemaan, että itse asuminen olisi jonkun luonnonlain pakottamana tullut arvokkaammaksi nautintaoikeudeksi.

Ne ovat nämä veronimijät jotka kuppaavat tässä tapauksessa asukasta.

Valtiontalouden tulopuolesta aina vaan suurempi osuus on pakko kerryttää veroilla ja erilaisilla veroluonteisilla maksuilla. Tässä uusliberalistisessa järjestelmässähän ei julkisella sektorilla so. kunnat ja valtio, voi eikä saa olla minkään muunlaista merkittävämpää varainhankintaa.

Kaikki asumiseen tai energian käyttöön liittyvät niin sanotut kulutus-, haitta-, ym. verot, kuten myös arvonlisävero ovat tasaveroja. Tasavero rasittaa suhteellisesti enemmän pienituloista. Näitä kohdistettaessa ei oteta huomioon maksajan maksukykyä tai varallisuutta. Siis kun progressio-komponentti eli tulojen mukaan määräytyvä veroprosentti, on häivytetty meidän verojärjestelmästä lähes olemattomiin, kantavat kaikkein vähätuloisimmat suhteellisesti suurimman vastuun yhteiskunnan tulonmuodostuksesta.

Tässä nykysysteemissä lähes kaikki suuriin tuloihin ja varallisuuksiin kajoaminen on kilpailukykyloikan nimissä ehdottomasti kielletty. Mitättömän suuruinen solidaarisuusvero ja yhtä mitätön pääomatulojen progressio ovat pelkkiä symboleja kansalaisten tyynnyttelemiseksi. Vallalla olevan ajattelun mukaan kaikkien meidän täytyy osallistua vientikapitalistien maailmanvalloitustalkoisiin.

Edustuksellisessa demokratiassa valta on sen äänestyskopissa vietetyn hetken ajan kansalla. Ääntenlaskennasta alkaa valituksi tulleen enemmistön diktatuuri. Demokratia on tällaista. Sitä saa, mitä tilaa.

Unto Nikula

Asukasliiton hallituksen jäsen

Vantaa, Asola

Vastaa