Vanhemmat: Vantaan erityisluokkakeskittymiä ei saa purkaa

Vantaan opetustoimi on uudistuksessaan väkisin siirtämässä erityisoppilaat omiin lähikouluihinsa ja purkamassa kaupunkitasoisia erityisluokkakeskittymiä.

— Me vanhemmat vastustamme ehdottomasti tätä esitystä. Emme halua romuttaa erityisluokka järjestelmää ja haluamme että lapsemme saavat käydä koulunsa tutussa turvallisessa, osaavien opettajien johdolla omassa erityiskoulussaan, todetaan uudistuksen epäkohtia vastustavassa adressissa.

Käytännössä uudistus vaikuttaisi aluksi voimakkaimmin Veromäen ja Jokirannan kouluihin, joissa kaupunkitasoista erityisopetusta on suhteellisesti eniten. Lähikouluperiaate on sinällään kannatettava ja kaunis ajatus, mutta uudistus polkisi kuitenkin niiden oppilaiden oikeuksia, joille lähikoulun tuki ei riitä, todetaan Veromäenkoulun Vanhempainyhdistyksen laatimassa adressissa.

Vantaalla on kouluja, jotka ovat erikoistuneet tukemaan niitä oppilaita joille lähikoulujen erityistukikaan ei riitä. Esimerkiksi Veromäen koulu (entinen Pakkalan erityiskoulu) on toiminut vuosikymmeniä aloittaen MBD-lasten tukemisesta ja keskittyen sen jälkeen ADHD- ja dysfasiaoppilaisiin. Muita yleisiä diagnooseja koulun oppilailla ovat esim. aspergerin syndrooma, tourette ja mutismi. Koulun erilaiset oppilaat ovat saaneet ammattitaitoiselta ja sitoutuneelta henkilökunnalta laadukasta ja pitkäjänteistä tukea ja ohjausta. Oppilaat ovat sijoittuneet hyvin jatko-opiskelupaikkoihin ja sitä kautta päässeet kiinni yhteiskuntaan.

Nyt suunnitteilla oleva lähikouluajattelu rikkoo sellaisten oppilaiden oikeuksia, joille lähikoulun tuki ei ole riittävä, huolimatta luvatusta resurssista. Vantaalla on laajan väestöpohjan takia mahdollista perustaa luokkia tukemaan juuri tietynlaisia oppilaita. Eikö esim. vaikean kielellisen häiriön kuntouttaminen ole paljon tehokkaampaa, kun useammalle oppilaalle voi suunnata enemmän juuri tähän tarkoitukseen suuntautuvaa opetusta?

Erityisoppilaan itsetunto on jo muutenkin koetuksella,ja muutokset uusiin tilanteisiin vievät aikaa. Opettajilla kuluu monta vuotta, ennen kuin opitaan edes tuntemaan erityisoppilas.

Allekirjoita adressi Vantaan erityisluokkakeskittymien purkamista vastaan täällä.

Vastaa