Vantaa ei pärjännyt tyytyväisyystutkimuksessa

Vantaalaiset eivät ole tyytyväisiä asuinkuntaansa tuoreen tutkimuksen mukaan.

Kaupungin johto ja Vantaan asukaslehti kehuvat Vantaata hyväksi paikaksi asua, paratiisista seuraavaksi.
Tutkimustulokset osoittavat toista.
EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä asuinkuntiinsa. Tutkimuset tehdään EU:n toimeksiannosta ja toteutetaan useissa maissa.
Tyytyväsyyttä mitataan asteikolla 0 – 100. Alle 60 on huono taso, 60 – 75 välttävä / tyydyttävä,75 – 100 hyvä / erittäin hyvä.
Vantaan pisteluku 64,6. Vantaa ylti nipin napin välttävään arvosanaan, vaikka Vantaan pisteluku parani 4 pistettä edellisestä tutkimuksesta.

Kun katsotaan viiden suurimman kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä, mataa Vantaa viimeisenä, selkeästi huonoinpana. Alla grafiikkaa viiden suurimman kaupungin asukkaiden tyytyväisyydestä
käyrien muodossa.

Kysyttäessä viiden suurimman kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä asuinkuntaansa, jäi Vantaa pahasti viimeiseksi.

Kysyttäessä viiden suurimman kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä asuinkuntaansa, jäi Vantaa pahasti viimeiseksi.

Kun tarkastellaan tyytyväisyyttä tuloluokittain, kiinnittyy huomio Vantaalla erityisesti pinituloisten tyytymättömyyteen. Tuloluokassa alle 1 500 Eur/kk tyytyväisyyspisteitä Vantaalla tuli vain 57. Juuri tehty terveyskeskusmaksujen korotus näkyy vasta seuraavassa tyytyväisyystutkimuksessa.

Seuraavassa taulukko asukkaiden tyytyväisyydestä asuinkuntaansa tulojen mukaan.

Graafinen esitys asukkaiden tyytyväisyydestä asuinkuntaansa tulojen mukaan osoittaa, että pienituloisia kohdellaan Vantaalla muita kuntia selvästi tylymmin.

Graafinen esitys asukkaiden tyytyväisyydestä asuinkuntaansa tulojen mukaan osoittaa, että pienituloisia kohdellaan Vantaalla muita kuntia selvästi tylymmin.

Vastaa