Terveyskeskusmaksuun roima korotus

Vantaan Sosiaali- ja terveyslautakunta korotti terveyskeskusmaksua 9,5 %. Maksu nousee helmikuun alussa 16,10 euroon, nykyinen maksu on 14,70.

Korotus rokottaa erityisesti vanhuksia jotka käyttävät terveyskeskuspalveluja eniten.
Eläkkeitä korotettiin vuonna 2015 0,4 %, siihen verraten maksukorotus on suorastaan pöyristyttävä.

Lautakunta oli lähes yksimielinen korotuksesta. Ainoastaan Antero Eerola (vas) oli korotuksia vastaan. Eerola ei kuitenkaan saanut kannatusta ja niinpä asiasta ei edes äänestetty.
Eerola jätti pöytäkirjaan seuraava sisältöisen eriävän mielipiteen:
“Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset eivät ole perusteltuja. Myös Vantaalla työttömyys, köyhyys ja toimeentulovaikeudet ovat lisääntyneet merkittävästi.
Korotukset koskevat eniten pienituloisiin ja paljon palveluita käyttäviin kaupunkilaisiin. Näin maksajiksi joutuvat paljon sairastavat, kotipalveluita tarvitsevat lapsiperheet, päihdehuollon asiakkaat sekä vanhukset ja vammaiset.”

Itseään “työväenpuolueeksi” kutsuvan Perussuomalaisten “köyhän kansan” puolustajat hyväksyivät maksukorotukset.
Vantaan apulaiskaupunginjohtajaksi ajetaan parhaillaan kiivaasti Perussuomalaisten valtuuttu Jaakko Niinistöä. Alkoiko apulaiskaupunginjohtajan paikan maksu jo ennen valintaa?

Terveyskeskusmaksun lisäksi nousevat myös yö- ja viikonloppupäivystyksen maksut sekä maksut lääkärintodistuksista, esimerkiksi ajokorttia varten.

Terveyskeskusmaksut nousevat 9,5 % helmikuun alusta.

Terveyskeskusmaksut nousevat 9,5 % helmikuun alusta.

Vastaa