Kohdeavustuksia nuorisotoimintaan

Vapaa-ajan lautakunta jakoi jälleen rahaa nuoisotoiminnan tukemiseen.

Tällä kertaa avustusta saivat: Pari ruotsinkielistä nourisotoimijaa, Norr om Stan rf:lle 2 600 € ja Folkhälsan i östra Helsinge rf:lle 4 040 €. Molemmat saivat avustuksen nuorten avoimen toiminnan toteuttamiseen. Mitä sitten nuorten avoin toiminta onkaan?
Partiolaiset kuittasivat 7 000 €. Avustus käytetään alueleirin järjestämiseen, jonka osallistumistavoite on 700 nuorta.
Vantaan Nuorisojärjestöt ry (Vannu) sai 2 700 € esitteen tekemiseen kesätoiminnasta.
Vantaan Nuorijärjestöt ry on yhdentoista nuorisojärjestön yhteistyöelin, joka toimii läheisessä yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa.
Toiminta-avustuksia Vannun jäsenjärjestöt saavat 285 050 €.

Vantaan kaupunki tukee nuorisojärjestöjen toimintaa. Leiritoiminta on tuettavien toimintojen kärkeä.

Vastaa