Demokratia hallituksen sote- ja kuntauudistuksessa

Miten hallituksessa on ajateltu varmistettavan demokratian toimivuus uuden kuntalain mukaisissa, mahdollisesti hyvinkin isoissa kunnissa?

Tämä oli valtiovarainministeriön demokratiajaoston tänään järjestämän keskustelutilaisuuden pääasiallinen avoin kysymys.

 

Tilaisuudessa tuli selväksi, että sote- ja kuntauudistuksen valmistelussa tarkoitus on toimeksiannon mukaan uudistaa kuntalakia mahdollistava-muodossa, ei velvoittava-muodossa. Tämä tarkoittaa lyhyesti sitä, ettei kunnilla – suurienkaan kuntien valtuustoilla – ole velvollisuutta asettaa välttämättä mitään alueellisia elimiä, eikä nykyisille alue- tai muille toimikunnille olla uudessakaan kuntalaissa antamassa esimerkiksi mitään budjettivaltaa. Nämä alueelliset kahvittelukerhot ovat ja pysyvät vain alueillaan järjestettävien pikku tilaisuuksien kahvittelukestityksen rahoittajina ja toisaalta pelkkinä lausunnonantajina.

 

Tilaisuuden keskustelussa oli esillä myös niin sanotun kolmannen sektorin rooli tulevaisuudessa mahdollisena hyvinvointipalveluiden tuottajana. Ongelmaa tässä nähtiin jossakin määrin siinä, että tuolloinhan siltä osin, kun kunta luovuttaa – vaikka maksua vastaan – jonkin palveluntuotannon osa-alueen vaikka alueelliselle kaupunginosayhdistykselle tai jollekin järjestölle, tähän toiminnan käytäntöihin ja niistä päättämiseen voisivat silloin vaikuttaa periaatteessa vain noiden yhteisöjen jäsenet.

 

Tilaisuudessa oli useassakin puheenvuorossa esillä tämä ”velvoittava” vai ”mahdollistava” lain muotoilu ja sen vaikutukset käytäntöihin. Esimerkiksi nykylaissa on kunnat velvoitettu asettamaan vanhusneuvostot. Nyt vammaisneuvostot olisivat odottaneet uuden lain velvoittamaan kunnat asettamaan myös vammaisneuvostot jokaiseen kuntaan. Nythän vammaisneuvostot jo toimivatkin isoissa kunnissa – myös Vantaalla – mutta varsinaisia vaikutuskanavia nämäkään eivät ole vaan vain lausunnonantajia. Nämä olivat esillä juuri sen vuoksi, kun näissä elimissä ovat ehkä selkeimmin edustettuina sekä asianosaiset, että asiantuntijat samoissa persoonissa.

 

Uusi kuntalaki olisi pitänyt jo lähtökohtaisesti rakentaa sekä velvoittavana että sovellettavana. Jos uusi laki vain mahdollistaa asioita, on sen soveltaminenkin jatkossa hyvin suuresti kulloistenkin luottamushenkilöiden omien poliittisten intressien ohjaamaa ja kunnittain hyvin vaihtelevaa. (asva)

 

Vastaa