Vantaa, hyvinvointikaupungista ruokajonokaupungiksi

Leivän ja ruuan jakelu sitä tarvitseville on ollut esillä Vantaalla vahvasti viime aikoina.
Vantaan kaupunki on ohjannut avoimesti ihmisiä leipäjonoihin ja syyskuun viimeisenä päivänä Vantaan kaupunginhallituksen yleisjaosto pohti ruoka-avun järjestämistä kaupungin alueella.

Nythän ruoka-apua ovat tarjonneet useammat vapaaehtoistoimijat joille kiitos uhrautuvasta työstä hädänalaisten auttamisessa.
Nyt kaupungin toimesta seurakunnan toimiessa yhteistyökumppanina aletaan viritellä pysyvää ruoka-apu järjestelmää Vantaalle.

Avuntarvitsijoita riittää. Kuvan ihmiset odottavat ruokajakelun avautumista Myllypurossa.

Hälytävää asiassa on, että tämänkaltainen ruoka-apu hyväksytään osaksi yhteiskunnan luontevaa toimintaa. Samalla hyväksytään valtion ja kuntien köyhyyttä aiheuttavien rakenteiden synnyttäminen. Myöskin kirkon lähteminen mukaan järjestelmälliseen yhteiskunnan taholta järjestettyyn ruoka-apuun voidaan pitää köyhyyttä aiheuttavien toimenpiteiden hiljaisena hyväksymisenä.

Leivän ja ruuan jakelua tehdään Vantaalla vapaaehtoisvoimin monen toimijan voimin. Hälyttävää on että, Vantaan kaupunki alkaa suunnitella ruoka-avusta järjestelmään kuuluvaa palvelua.

Kaupungin asiaa käsittelevä tiedote yrittää myönteisin sanakääntein maalata tästä avustustoiminnasta palvelua.

Kaupungin asiaa käsittelevä tiedote kertoo korutonta kieltään:

Vantaan kaupunki

Tiedote 27.9.2013

Ruoka-apua kehitetään Vantaalla

Vantaan kaupunki suunnittelee uutta mallia ruoka-aputoiminnan kehittämiseksi yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän ja muiden mahdollisten kumppaneiden kanssa. Uudessa mallissa ruoka-avun palvelut ja olemassa olevat asukastilat liitetään toisiinsa tavalla, joka lisää hyvinvointia alueella.

– Uudella mallilla saadaan luotua yhteisöllisyyttä sinne, missä sitä kipeästi kaivataan. Myös vapaaehtoistoimijoiden rooli ruoka-avun toimittamisessa on tärkeä. Haluamme luoda toimivan verkoston, jotta voimme tehokkaasti tarjota palveluita, ja samalla myös luoda uudenlaisen polun ruoka-avun asiakkaille kohti työelämää, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Heidi Nygren.

Yhteistyön avulla halutaan varmistaa avun tasainen jakaantuminen. Tarkoituksena on luoda verkosto, jossa voidaan nykyistä paremmin huomioida muun muassa logistiikkaan ja vapaaehtoistoimijoiden rooliin liittyvät seikat.

– Seurakunnassa lähimmäisen auttaminen on iso asia. Meille on tärkeää, jos tällä yhteistyöllä voidaan parantaa sitä, että ihmisille tarjoutuu mahdollisuus kokoontua yhteisen pöydän ääreen ja vaikka laittaa yhdessä ruokaa, sanoo Vantaan seurakuntayhtymän johtaja Juha Tuohimäki.

Mikäli rahoitus toiminnalle järjestyy, uudenmuotoista ruoka-apua voisi olla tarjolla jo syksyllä 2014.

Ruoka-aputoiminnan kehittämistä käsitellään kaupunginhallituksen yleisjaoston kokouksessa maanantaina 30.9.

Nykyisin ruoka-apua jakavat Vantaalla seurakunnat ja järjestöt sekä kaupungin ylläpitämä Tuulikontti Havukoskella. Ilmaista ruokaa saa jokaisena arkipäivänä jostain päin Vantaata. Vantaalla ruoka-apua jakavista yhdistyksistä RuokaApu yhdistys ry on lopettanut ruoanjakotoiminnan. Kaupunginhallitus myönsi sekä Korson Ruokapalvelu ry:lle että Vahti ry:lle 3000 euron avustuksen tälle vuodelle.

Lisätietoja:

Kuntalaispalveluiden johtaja Iiris Lehtonen, 040 511 6142

Aluepalvelupäällikkö Katja Syvärinen, 040 0773203

Vastaa