Yksi uusi työntekijä, muistikoordinaattori, muistisairaiden palveluun

Muistisairauksien lisäätyminen luo painetta palveluihin.

Uusia muistisairaita todetaan Suomessa 13 000 vuosittain. Väkimäärään suhteutettuna Vantaalla todetaan noin 500 uutta muitisairasta vuodessa.
Uuden palkkauksen myötä muistikoordinaattorien lukumäärä nousee kolmesta neljään. Näinä TVO:n (Talous- ja velkaohjelma) aikoina jokaista terveydenhuoltoon saatua lisätyöntekijää on pidettävä pienenä ihmeenä.
Uuden muistikoordinaattorin toimipiste aloittaa Simonkylän vanhustenkeskuksessa elokuun alussa. Aikaisemmat toimivat Koivukylän vanhustenkeskuksessa, Hakunilan päivätoimintakeskuksessa ja Myyrmäen vanhustekeskuksessa.

Muistikoordinaattori on muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Muistikoordinaattori antaa tietoa, tukee ja ohjaa muistisairasta, omaisia ja ammattihenkilöitä sekä auttaa ongelmatilanteiden selvittelyssä. Muistikoordinaattorin tehtäviin kuuluu asiakkaan sairauden diagnoosin jälkeinen seuranta, kotona asumisen tukeminen, muistisairaan ja omaisten tukeminen, puhelinneuvonta, asiakastapaamiset vastaanotolla, kotikäynnit sovitusti, yleisen muistitietouden välittäminen, ennaltaehkäisevä työ sekä opastus ja yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa.

Muistisairaudet yleistyvät vauhdilla. Ekoloogisia muistitikkuja tarvitaan yhä enemmän. Vantaalle neljäs muistikoordinaattin vastaanotto elokuun alusta.

Muistisairaiden apuna myös Vantaan Muistiyhdistys ry
Yhdistys tarjoaa tukea ja palveluja muistisairaille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle sekä edistää yleistä tietoutta muistisairauksista.
Yhdistykseen saa yhteyttä vaikkapa sähköpostilla muistiyhdistys(at)kolumbus.fi

Vastaa