Vantaa säästää ?! Tietojärjestelmähankinnat kalliimmalla mahdollisella tavalla

Toimeentulotuen käsittelyjärjestelmään 1,9 miljoonaa.
Vantaa osti kilpailuttamatta 1,9 miljoonaa maksaneen toimeentulohakemusten käsittelyjärjestelmän. Hankinta tehtiin kanadalaisomisteiselta CGI yritykseltä. Yritys on perua alunperin kuntien omistamasta KT-tietokeskuksesta, joka oli perustettu kuntien tietohallintopalveluiden kehittämiseen. Ilmeisesti isot toimijat alalla näkivät bisneksen mahdollisuuden ja monien yrityskauppojen ja nimenvaihdosten jälkeen isoa osaa kuntien tietohallinnon ohjelmistoista pitää “hanskansa alla” kanadalaisomisteinen CGI. Vuosien varrella muodostunutta ohjelmistojen omistusta / hallintaa CGI käyttää törkeästi hyväkseen hinnoittelemalla ohjelmistoja moninkertaiseksi markkinahintaan verrattuna.

Kuntien tietohallintojärjestelmien hankinta vaatii ammattiatitoa ja nykyisten riippuvuussuhteiden purkamista järkevien ja edullisimpien hankintojen tekemiseksi.

Vantaan toimeentulohakemusten käsittelyyn hankkima järjestelmä väliaikainen
Nyt CGI:ltä hankittu järjestelmä ehtii palvella Vantaata vain muutaman vuoden. Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Keravan ja HUS:in yhdessä hankittava Apotti terveyshallinnon tietojärjestelmä tulee syrjäyttämään nyt hankitun toimeentohakemusten käsittelyjärjetelmän. Apotti hankkeen hinnaksi on arvioitu 10 vuoden ajalta 350 – 450 miljoonaa euroa, josta mukana olevat kunnat maksavat puolet ja HUS puolet. Eli Vantaalle tulee useiden miljoonien vuosittaiset kustannukset uudesta tietojärjestelmästä. Hankkeen puuhamiehet vakuuttavat, että uuden järjestelmän kokonaiskustannukset tulevat halvemmaksi kuin nykyisten järjestelmien yhteensä. Uusi Apotti on tarkoitus saada asteittain käyttöön vuosina 2016-2018, eli Vantaan nyt hankkiman toimeentulohakemusjärjestelmän käyttö jäänee melko lyhytaikaiseksi ja hankinnalla suunnitellut säästöt jäänevät haaveeksi.

Tietohallintosuunnittelijan virka poistettiin suunnitelmista TVO:n hyväsymisen yhteydessä.
TVO, Vantaan talous- ja velkaohjelma on jo aiheuttanut monia kuluja kun suunnitelma oli säästää. Toimeentulohakemukset on räikein esimerkki, uhkasakon uhalla toteutettiin henkilökunnan vähennyksiä, vaikka tiedettiin, että toimenpide todennäköisesti johtaa ongelmiin. Ja näinhän on käynyt. Henkilökuntaa on palkattu uudestaan ja laiminlyömällä muita toimeentulohakemuksiin liittyviä töitä yritetään saada varsinaiset hakemukset lainmukaiseen tilaan miljoonien uhkasakon välttämiseksi.
Vuoden 2012 talousarvioon oli suunniteltu palkkaus henkilölle jonka tehtäväksi oli suunniteltu säästöjen etsiminen tietohallinnon järkeistämisillä. Mutta TVO:n arkkitehdit vetivät punaisen viivan palkkauksen yli. Vaikuttaa siltä, että budjetista poistettiin erittäin tärkeä tehtävä.
Yhden uuden johtajan palkkaukseen kyllä löytyi rahat.

Vastaa