Myös uusi valtuusto hyväksyi leikkausohjelman

Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli maanantai-iltana strategiaohjelmaa vuosille 2013-16. Ohjelma on pohjana kaupungin taloussuunnitelmalle vuosiksi 2014-17. Valtuuston keskustelussa tehtiin heti alkuun selväksi, että lähivuosien strategia on määritelty viime vuonna valtuuston lähes yksimielisesti hyväksymässä Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa (TVO).

Tuota kovaa palveluiden leikkausohjelmaa vastusti tuolloin – viime vuoden kesäkuussa – vain osa Vasemmistoliiton valtuutetuista. Vuoden alussa aloittanut uusi valtuusto käsitteli samaa leikkausohjelmaa nyt ensimmäisen kerran. Nyt velkaohjelman lähettämistä uuteen valmisteluun esittivät Vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat. Ryhmät pysyivät nyt yhtenäisinä.

Kaupungin toimia tulevina vuosina ohjaavana strategiana on leikkausohjelman mukaisesti käyttötalouden jäädyttäminen 1,5 prosentin kasvunrajoituksella. Nykyisen inflaatiotason huomioiden tämä merkitsee palvelutuotantoon käytettävissä olevien varojen reaalisesti laskevan vaikka kaupungin väkiluku kasvaa voimakkaasti. Jo nyt Vantaa pysyy palveluiden tarjonnassa vain vaivoin lakien määräämissä puitteissa. Osassa  lakisääteisistä palveluista tiedetään rikkovan lakeja. Kuntien palveluista säädettyjä lakeja tiedettiin mahdollisesti rikottavan jo viime vuonna velan lyhentämiseen ja leikkauksiin tähtäävää talouden tasapainottamisohjelmaa tehneet virkamiehet. Lakien rikkomisesta seuraavista sanktioista tiedettiin kyllä valtuustossakin, mutta uusliberalistisen eetoksen vallassa valtuuston selvä enemmistö ajoi läpi ohjelman jota nyt käytetään kaiken julkisen rahankäytön ohjeena Vantaalla.

Vastaa