Vantaan vammaisohjelmaa käytäntöön

Joulukuussa 2012 hyväksyttyä Vantaan uutta vammaispoliittista ohjelmaa Wampoa edistettiin seminaarilla. 10.4.2013 järjestetty “Kuka palkkaisi meidät?” seminaari pureutui vammaisten työllistämisen kysymyksiin.
Seminaarissa kuultiin työnantajien sekä vammaisten kokemuksia.

Vantaan kaupungin tervehdyksen seminaariin toi valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman. Lindtman totesi Vantaan vammaispoliittisen ohjelman Wampon olevan jo kolmas vammaispoliittinen ohjelma Vantaalla. Wampon viidestä keihäänkärjestä Lindtman nosti esiin erityisesti “Oikeuden koulutukseen, työhön ja mielekkääseen arkeen”. Lindtman lupasi Vantaan kaupungin näyttävän esimerkkiä vammaisten työllistäjänä.

Betesda säätiö on laatinut oman ohjelman vammaisten ja vajaatyökykyisten työllistämiseen.

Seminaarin puheenvuoroista kaksi oli vammaisten omia kertomuksia kokemuksistaan työllistyä ja nykyisestä työstään.

Tilaisuuden juontajina toimivat hoiva ja ruokahuollossa työskentelevät vammaiset.

Seminaarin yhtenä alustajana kuultu näyttelijä Sara Paavolainen, itsekin vammaisen lapsen äiti, karisti ennakkoluulon suomuja kuulijoiden silmiltä.

Tiedon puute ja siitä johtuvat asenteet ovat usein vammaisten henkilöiden työllistymisen esteenä. Vammaisia palkanneiden työnantajien kokemukset ovat hyviä. Vammaiset työntekijät ovat hyvin motivoituneita.
Seminaarissa muistutettiin myös yhteiskunnan avusta ja tuesta vammaisia työllistettäessä.

Seminaariyleisöä viihdytti Resonanssi yhtyeen jäsenet.

Vastaa