Tag Archive for lukio

Hallitus leikkaa opetuksesta

Opetusministeriö leikkaa rajusti – 270 miljoonaa – toisen asteen opetuksen menoja. Ministeriössä tätä toimenpidettä sanotaan hallinnon tehostamiseksi, mutta alan ammattilaiset pitävät selvänä, että oppilaitoksia tullaan sulkemaan kymmenittäin. Ammattiin opiskelevien liitto on tyrmistynyt päätöksestä, koska käytännön tasolla ministeriön päätös merkitsee pienempien yksiköiden sulkemisia ja opetuksen keskittämistä isojen paikkakuntien suuriin oppilaitoksiin. Tämä merkitsee asunto- ja työharjoittelupaikkojen puutteen…

Peruskoulun lopettaneilla kovin tunku Variaan

Peruskoulun, 9. tai kymppiluokan lopettaneet ovat hakeneet jatko-opintoihin. Suosituin kohde oli ammattiopisto Varia. Variaan haki yhteensä 1 423 opiskelijaa. Aloituspaikkoja Variassa on kuitenkin vain 861. Lukioihin pyrki yhteensä 1291 opiskelijaa, aloituspaikkoja on 1160. Väljintä on ruotsinkielisellä puolella. Ruotsinkieliiä lukioon hakijoita oli 28 ja aloituspaikkoja 54. Ammattiopisto Varian suosituimmat opiskelulinjat olivat tekniikka ja liikenne. Eniten suosiotaan…

Vantaalla imago-ongelma?

Vantaan talouden säästökuuri piinaa jo nyt ylikuormitettua kaupungin palvelusektoria. Palveluissa toimiva henkilöstö, ne “tekevät kädet”, ovat olleet ylirasitetut viimeiset parikymmentä vuotta. !990-luvun alun laman seurauksena aloitettu hyvinvointiyhteiskunnan alasajo – julkisen sektorin tarkoituksella aiheutettu krooninen rahoitusvaje – on jo kostautunut Vantaan tyyppisessä voimakkaasti kasvavassa kaupungissa. Vantaan investointitaso on ollut pitkään korkea. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattujen laskelmien…