Hallitus leikkaa opetuksesta

Opetusministeriö leikkaa rajusti – 270 miljoonaa – toisen asteen opetuksen menoja. Ministeriössä tätä toimenpidettä sanotaan hallinnon tehostamiseksi, mutta alan ammattilaiset pitävät selvänä, että oppilaitoksia tullaan sulkemaan kymmenittäin.

Ammattiin opiskelevien liitto on tyrmistynyt päätöksestä, koska käytännön tasolla ministeriön päätös merkitsee pienempien yksiköiden sulkemisia ja opetuksen keskittämistä isojen paikkakuntien suuriin oppilaitoksiin. Tämä merkitsee asunto- ja työharjoittelupaikkojen puutteen takia suuria vaikeuksia opiskelijoille. Myös opetusalan ammattijärjestö pitää ministeriön päätöstä lyhytnäköisenä.

Aiemmin on jo päätetty leikata kunnille tulevaa, toisen asteen koulutuksen valtionosuutta yli 10 prosentilla. Tähän järjestelyyn liittyen kuntien rahoitusvastuu ammattikorkeakouluista siirtyy valtiolle ja seuraavassa vaiheessa AMK:t yhtiöitetään. Jatkossa varsinaisen toisen asteen (lukio ja ammatillinen) koulutuksen vastuu jää enemmässä määrin kunnille.

Järjestelyssä lukion keskimääräinen yksikköhinta alenee 421,54 euroa oppilasta kohden ja ammatillisessa peruskoulutuksessa leikkaus on keskimäärin 147,84 euroa oppilasta kohden vuonna 2015.

Voikin kysyä, miten tämä kaikki sopii yhteen aiemmin hallituksen tekemän, ja kovasti mainostaman niin sanotun nuorisotakuu-kokonaisuuden kanssa?

Vastaa