Vantaan vammaisneuvosto ei hyväksy omaishoidon tuen heikennyksiä

Vantaan vammaisneuvosto ei hyväksy Vantaan talous-

Omaishoitajien tuet Vantaan leikkauslistalla.

ja velkaohjelman varjolla esitettyjä omaishoidon tuen heikennyksiä. Tarkoituksena on ensi vuoden alusta alkaen kiristää omaishoidon tuen saannin ehtoja. Vammaisuuden määrittelyssä käytettäviä mittareiden, kuten RAVA ja MMSE, pistemääriä esitetään korotettavaksi. Tarkoituksena on pudottaa osa nykyisistä omaishoidon tuen saajista kokonaan tuen ulkopuolelle sekä alentaa osalta omaishoidon tuki puoleen nykyisestään. Näiden lakisääteisten tukien lisäksi Vantaalla käytössä olevaa korkeampaa korvausta, joka edellyttää jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, esitetään alennettavaksi nykyisestä runsaasta 1 500 eurosta 1 300 euroon. Tuen yhtenä tarkoituksena on korvata omaishoitajalle ansionmenetys hänen jättäessään varsinaisen ansiotyönsä ryhtyessään omaishoitajaksi. Toteutuessaan esitys merkitsisi 15 % palkanalennusta.
Vantaan vammaisneuvosto ei hyväksy esitettyjä heikennyksiä. Vammaisneuvoston mielestä Vantaa yrittää käyttää hyväkseen omaishoitajien kiintymystä hoidettaviinsa.
Nähtäväksi jää miten sosiaali- ja terveyslautakunta suhtautuu vammaisneuvoston mielipiteeseen.

Vastaa