Miten ratkaista Vantaan perusterveydenhoito?

(Suuren rahan liittolaiset, kok., kesk., ps., vih, ja ruot. sekä ajoittain jopa vas.liitto liittoutuvat keskenään julkisia palveluja vastaan. )

Julkisia terveyspalveluja keskitetään ja paikallisia terveyskeskuksia ajetaan alas kovalla kädellä Suomessa. Paikallisten terveyskeskusten tilalle pystytetään ns terveyskioskeja ja niitä yksityistetään monikansallisille yrityksille, joille terveydenhoito on vain rahantekoväline ja kovan luokan bisnes. Ne eivät maksa verojaan Suomeen eikä niillä ole yhteiskuntavastuuta asukkaiden hyvinvoinnista. Niiden kiihokkeena on vain voitto ja tulos.

Ajan hengen mukaisesti meille asukkaille pyritään siirtämään yhä enemmän vastuuta sairastumisesta ja sen kuluista. Myös kokoomukselta tullut esitys sairasajan palkan heikennyksestä on osa tätä kokonaiskuviota. Meille vakuutellaan, että kaikki tämä on meidän parhaaksemme ja opastaa meitä terveellisemmän elämän polulle. Mutta mikä on todellisuus?

Vaihtoehto I
lääkärilehdessä julkaistusta tutkimuksesta tulojen vaikutuksesta elinajanodotteeseen. Karu tulos oli, että nyt 35 – vuotiaat pienituloisimmat miehet elävät 12,5 vuotta lyhyemmän elämän kuin saman ikäiset suurituloisimmat. Naisissa ero on 6,8 vuotta.

Vaihtoehto II

Suomessa suurimmat terveydenhoito-ongelmat ovat köyhyys ja epätasa-arvo terveyspalvelujen saatavuudessa ja maksullisuudessa. Tämä selviää helposti lukemalla terveystilastoja. Terveyserot eri tuloryhmien näyttäytyvät karulla tavalla jopa kuolinilmoituksissa. Kuolemakin on eroarvoistunut yhä enemmän suurituloisten eduksi. Niistä nähdään, että tällä hetkellä 35- vuotiaat pienituloiset miehet tulevat elämään 12.5 vuotta lyhyemmän ja sairaamman elämän kuin suurituloiset miehet.

Yrityselämän ja oikeistolaisen politiikan paine julkisten lähilääkärikeskusten lakkauttamiseksi ei tätä suurta vääryyttä tule poistamaan vaan se korostaisi sitä entisestään. Kun lähiterveyskeskus häviää tai yksityistetään, kynnys lähteä lääkäriin nousee ja maksullisuus rajaa pienituloisen lääkärissä käyntiä entisestään.

Vaihtoehto asukkaita syrjivälle lähiterveysasemien keskittämiselle ja palvelujen heikentämiselle olisi, että lähiterveyskeskuksella olisi hoitovastuu alueensa perusterveydenhoidosta. Se edellyttää, että lähiterveysasemista on tehtävä houkutteleva työpaikka lääkäreille ja muulle hoitohenkilökunnalle ja henkilökuntaa on oltava riittävästi. Terveysaseman tulee olla matalan kynnyksen paikka sinne saapuville ja asukkaiden on voitava luottaa siihen, että lääkäriaikaa ei tarvitse odotella paria viikkoa vaan sen saa esim. kolmen päivän sisällä.

On täysin kohtuullista esittää, että Vantaalle on saatava Suomen parhaat julkiset lähiterveyspalvelut ja niiden tulee olla maksuttomat. Tämäkään ei vielä poista terveyseroja eikä epätasa-arvoa terveyspalveluissa eri tuloluokkien välillä, mutta on askel tasa-arvoisempaan suuntaan. Pitemmällä tähtäimellä laadukkaat ja riittävät erityissairaanhoitoa ehkäisevät lähiterveyspalvelut olisivat kunnalle myös edullinen ratkaisu.

Paine julkisia palveluita kohtaan kasvaa. Erityisesti vasemmiston tulee olla tarkkana oikeistolaisesta yksityistämisprojektista.

Juha Kovanen
Vantaa, Asukkaiden Vantaa-listat ehdokas 511

Vastaa