Terveyserot kuriin julkista terveydenhuoltoa kehittämällä

 

Vetoomus peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille ja allekirjoittaneiden kotipaikan kunnanvaltuustoille

 

Terveyserot kuriin julkisia palveluja parantamalla!

Suomalainen kansanterveyslaki luotiin 1970-luvulla takaamaan kaikille laadukas perusterveydenhuolto, mutta 90-luvulta saakka sitä on lähinnä ajettu alas. Erikoissairaanhoito on enimmäkseen laadukasta.

 

Ongelma on perustasolla, koska hoitoon pääsy on vaikeaa lääkäripulan ja aukioloaikojen vuoksi. Erikoissairaanhoitoon pääsy on paikka paikoin jopa mahdotonta, koska sinne ei saa lähetettä vaikka tarvetta olisi. Hoitoa odottavien ihmisten sairaslomat pitenevät, vointi heikkenee, terveyskeskuksessa joutuu ramppaamaan toistuvasti, tilanne kroonistuu, kunto alenee ja työkyky tai jopa henki saatetaan odottaessa menettää.

 

Terveys ei saa olla rahasta kiinni

 

Yksityiselle lääkäriasemalle pääsy on vaivatonta ja hoito tapahtuu usein välittömästi, mutta siihen ei ole kaikilla varaa. Lisäksi, jos vastaanottaa pitkän jonon vuoksi maksusitoumuksen yksityiselle puolelle, ei välttämättä enää saa jatkohoitoa julkisella puolella. Vaihtoehdot ovat silloin vähävaraiselle jonotusajan venyminen tai
taloudellisten ongelmien kasvu.

 

Työterveyshoito toimii työelämässä oleville ohituskaistana terveydenhuollon palveluissa. Terveyseroja pätkätyöläisten, työelämästä pudonneiden, eläkeläisten ja syrjäytettyjen ja toisaalta hyvätuloisten välillä kasvattavat eniten julkisten terveyspalvelujen puutteet. Julkinen perusterveydenhuolto kaipaa kokonaisremonttia. Remontilla on taattava mm. riittävä rahoitus kunnille sekä henkilökunnan hyvät ja pysyvät työolosuhteet, jotta ihmiset saavat oikeaa hoitoa oikeaan aikaan maksukyvystä riippumatta. Valtiolla on vastuunsa sen turvatessa kuntien kyky tuottaa perustuslain mukainen hyvä hoito asuinpaikasta riippumatta.

Perustuslaki 2. luku Perusoikeudet 19§: Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä

 

Armi Lindell, Loviisa

Juha Kovanen, Vantaa

Rita Dahl, Vantaa

 

 

 

Vastaa