Valtuustossa politikoitiin!

Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa oli maanantaina käsiteltävänä ja päätettävänä isoja asioita. Leijassa paalutettiin kaupungin ympäristöpoliittisia linjauksia ja lyötiin lukkoon talouden raamit vuosiksi eteenpäin. Käsittelyssä olivat Vantaan ympäristöpoliittinen ohjelma ja Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma. Illan keskustelut rönsyilivät kasvisruokaresepteistä Kreikan euro-ongelmiin ja yhtälailla kommunistiherjoista demarivitsien kautta papillisuutta tavoitteleviin julistuksiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman kaupungin talouden tervehdyttämiseksi. Virkamiestyönä, kaupungin johtoryhmän ohjauksessa ja poliittisen ohjausryhmän seurannassa valmistuneessa ohjelmassa oli neljä vaikutuksiltaan erilaista mallia leikkauslistaksi. Valtuustolle annettiin valittavaksi vaihtoehdoksi virkamiesten hahmotelmista vain se vantaalaisten kannalta kaikkein rankin skenaario. Budjetin menopuolelta pitäisi suunnitelman mukaan miinustaa 40 miljoonaa euroa vuodessa seuraavien neljän vuoden ajan. Paikallisessa julkisuudessa on uutisoitu jokaisen vantaalaisen tuntevan tämän velkaohjelman seuraukset jokapäiväisessä elämässään.

Kaupungin investointeja leikattaisiin voimakkaasti. Vantaan investoinnit olivat suurimmillaan kahtena menneenä vuotena, noin 180-160 miljoonan euron tasolla. Kaupungin velkaantuminen säikäytti päättäjät ja tänä vuonna tuo rakentamisen ja remontoinnin taso on noin 150 milj. euroa. Nyt tehdyn päätöksen mukaan kaupunki alkaa maksamaan takaisin vielä keskeneräisistä rakennushankkeista syntynyttä velkaa. Investoinnit puristetaan 90 miljoonaan euroon.

Asian käsittely valtuustossa kilpistyi kinasteluksi siitä, mitä mikäkin ryhmä olisi valmis uhraamaan, mitä ei. Maanantai-iltana käydyssä keskustelussa tiukimmin virkamiesten pohjaesitystä puolustivat valtuuston valtaryhmät kokoomus ja sosialidemokraatit. Keskustelun kuluessa jokaisesta ryhmästä tuli kritiikkiä suunniteltuja leikkauksia kohtaan.

Suurimman osan valtuutetuista huomio oli kiinnittynyt oman lähi- tai jonkin intressipiirinsä reviirin uhkaan joutua leikkausten uhriksi. Kokonaisnäkemys ja analyysi ohjelman motiiveista, sen seurauksista ja sen kytkentä maata hallitsevaan uusliberalistisen ideologian mukaiseen poliittiseen konseptiin, vilahti vain häivähdyksen omaisesti muutamassa puheenvuorossa. Kaikilla valtuutetuilla ei tuntunut olevan käsitystä siitä, mistä oikeasti oltiin tekemässä päätöstä.

Valtaryhmien johtajien puheenvuoroissa ilmoitettiin diktaatin omaisesti, että tämä on tässä ja se on nyt nieltävä kokonaisuudessaan. Tämän takia muutamat esitykset (Juha Malmi (ps), vihreät) ohjelmapaketin sisällön muuttamiseksi eivät tuottaneet tulosta. Eikä tuottanut tulosta myöskään kokonaan paketin hylkäämiseksi tarkoitettu esitys. Ratkaiseva äänestys käytiin kolmetuntisen keskustelun päätteeksi. Leikkauslistan puolesta äänestäneistä ryhmistä kokoomus, rkp, kristilliset, keskusta ja vihreät olivat yhtenäisinä kannassaan.

Ratkaisevassa äänestyksessä poliittisista ryhmistä Vasemmistoliiton ryhmä oli kaikkein hajanaisin. Keskustelunkuluessa valtuutettu Jussi Saramo (vas) teki esityksen koko ohjelman hylkäämisestä. Vilkkaan ja aiheiltaan rönsyilevän keskustelun aikana Saramon esitystä kannattivat valtuutetut Jaakko Laakso (vas) ja Ilmari Heinonen (vas). Vasemmistoryhmän johtaja Kati Tyystjärvi äänesti ainoana ryhmästään leikkauslistan puolesta ja valtuutettu Tuula Saastamoinen (vas) ei osannut ottaa kantaa ja äänesti tyhjää. Äänestystulos oli selkeä: 60 puolesta, 4 vastaan, 2 äänesti tyhjää ja yksi oli poissa. (UN)

Vastaa