Vantaan Rauhanpuolustajat: Kurdit eivät ole kauppatavaraa – loppu Turkin sotapolitiikan tukemiselle

Kuva kurdien puolesta pidetystä mieleosoituksesta elokuussa 2021.
Kurdeja ja Rojavaa puolustettiin mielenosoituksessa Helsingissä elokuussa 2021.

Vantaalainen rauhanjärjestö Vantaan Rauhanpuolustajat ry sanoo, että Suomen harjoittama myötäily Turkkia kohtaan on paljastanut surullisesti, miten vähin äänin ihmisoikeusperiaatteet ovat heitettävissä romukoppaan päättäjien toimesta, kun ne ovat muiden pyrkimysten – tässä kohtaa Nato-jäsenyyden – tiellä. Järjestö kertoo kannanotossaan, että Turkin itsevaltaiselle johtajalle Recep Tayyip Erdoğanille on jo annettu liikaa siimaa, kun ulkoministeriö on ymmärtävällä näkökannalla lähtenyt neuvottelemaan Turkin hallinnon kanssa, joka systemaattisesti tappaa kurdeja ja tuhoaa heidän asuinalueitaan.

“Kesäkuussa Suomen ja Ruotsin yhdessä Turkin kanssa allekirjoittama yhteisymmärrysasiakirja lähtee siitä, että Suomen ja Ruotsin on sitouduttava tukemaan Turkkia sen “kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien torjunnassa”. Asiakirjassa myös muun muassa tuomitaan asevientikiellot Turkkiin. Tämä on ristiriidassa Suomen aiemman linjauksen kanssa, jonka mukaan uusia asevientilupia Turkkiin ei myönnetä. Pian yhteisymmärrysasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen Turkki esitti Suomelle ja Ruotsille listan henkilöistä, joita se vaatii luovutettavaksi Turkkiin, koska pitää näitä terroristeina.

Suomi ei voi toimia kansainvälisissä foorumeissa näyttäytyen esimerkkinä ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittavana maana, jos se on valmis luovuttamaan päätösvallan omista asioista autoritääriselle hallinnolle, joka murhaa toista kansaa. Natoon pääsy ei tule olla sellainen kysymys, jonka vuoksi voitaisiin linjata, ettei kurdeille kuulu ihmisoikeuksia tai alistua epädemokraattisen maan painostukselle. Turkin laatimalla luovutuslistalla olevat ihmiset eivät ole terroristeja, vaan rauhan ja kurdien itsemääräämisoikeuden eteen toimivia kurdiaktivisteja.

Kurdistanin työväenpuolue PKK on yksi niistä tahoista, jotka ovat olleet aina kiviä kengässä Turkin diktaattori Erdoğanille. PKK:n ideologia, demokraattinen konfederalismi, perustuu visioihin autonomisista alueista ilman kansojen sortamista tai sotia, ja joissa rakennetaan tasa-arvoisia, ekologisia ja demokraattisia yhteiskuntia. PKK on vahvin joukkoliike, joka nauttii suosiota Lähi-idän kurdien ja kurdien diasporayhteisön keskuudessa. EU:n tuomioistuin on linjannut, ettei PKK ole terroristijärjestö.

Vantaan Rauhanpuolustajat osoittaa tukensa kurdeille. Kannustamme kaikkia osallistumaan solidaarisuustoimintaan kurdien puolesta sekä toimimaan Erdoğanin epädemokraattista hallintoa ja Natoa vastaan.

Vetoamme hallitukseen ja ulkoministeriöön: lopettakaa Turkin kurdivastaisen politiikan ymmärtäminen ja toimikaa suoraselkäisesti ihmisoikeuksien ja rauhan rakentamisen kärjet edellä!”

Vantaan Rauhanpuolustajat ry