Korson liiketiloja yleishyödylliseen tai kaupungin käyttöön

Tyhjiä liiketiloja Korsossa kesällä 2022.
Tyhjiä liiketiloja Korsossa. Kuva: Jiri Mäntysalo.

SKP:n Korson osaston puheenjohtaja Jiri Mäntysalo esittää, että Korson keskustan liiketiloihin aletaan kehittämään kaupungin toimesta, yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa kaupungin omaa asukaslähtöistä toimintaa tai järjestöjen toimesta yleishyödyllistä toimintaa.

“Kaikki korsolaiset tai Korson keskustassa käyneet tietävät varmasti, että tyhjiä liiketiloja on alueella monia. Osa liiketiloista on seissyt tyhjän panttina jo pitkiäkin aikoja eikä niiden tulevaisuus vaikuta nyt lupaavalta. Koska vanhojen kiinteistöjen purkaminen ja uusien rakentaminen ei ole suunnitelmista huolimatta ehkä ihan lähiaikoina tapahtumassa Korsossa, olisi hienoa saada tyhjillään oleville tiloille käyttöä nopeallakin aikataululla.

Vantaan kaupungin on kyettävä ottamaan palveluiden tuottamisessa, kaupungin kehittämisessä ja asukkaiden paremman elämän mahdollistamisessa suurempaa roolia. Tämä tarkoittaa paitsi nykyisten palveluiden resurssien parantamista, myös julkisten palvelujen laajentamista ja uusia aluevaltauksia. Tässä on oleellista kuunnella asukkaita ja kansalaisyhteiskuntaa. Kaupungin kehittäessä palveluita ja omaa liiketoimintaa sekä työllistäessä enemmän ihmisiä, vahvistetaan myös paikallistaloutta. Vantaan kaupunki voisi hankkia tai vuokrata tyhjiä liiketiloja itse tuottamaansa toimintaa varten.

Lukuisat toimijat järjestökentällä ja aktivismissa tekevät epäitsekästä työtä ihmisten ja ympäristön hyväksi – usein ilman mitään palkkaa tai korvauksia. Tällä työllä on joko suoraa positiivista vaikutusta alueiden elinvoimaan sekä asukkaiden arkeen tai sillä tähdätään siihen. Järjestöjen ja aktivistiryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi tyhjiä liiketiloja voisi tarjota edullisesti demokratian edistämiseen kansalaisyhteiskunnan voimin.

Esitän, että Korson keskustan liiketiloihin aletaan kehittämään kaupungin toimesta, yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa kaupungin omaa asukaslähtöistä toimintaa tai järjestöjen toimesta yleishyödyllistä toimintaa. Näin saataisiin samalla tyhjät tilat käyttöön ja niiden potentiaali esiin sekä lisää alueellista elävyyttä ja asukkaiden palveluita, hyvinvointia ja viihtyvyyttä tukevaa työtä.”