HOK-Elannossa vaalit

HOK-Elannon 600 000 asiakasomistajaa saa osuusliikkeeltään postia, vaalipostia

Millaisen osuusliikkeen jäsenet haluavat? Nykyisenkaltaisen, joka ei erotu vallitsevasta kaupallisesta markkinameiningistä. Vai toisenlaisen, paremmin jäsenensä ja työntekijänsä huomioivan vaihtoehdon kovalle bisnekselle.

HOK-Elannon markkinaosuus toimialueellaan on noin 40 % päivittäistavarakaupassa. Hyvin merkittävä toimija. HOK-Elannolla on mahdollisuus vaikuttaa markkinoihin jos halua erottautua yksityisestä bisneksestä löytyisi.

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen listan ehdokkaat no:t 757-851tarjoavat vaihtoehdon nykyisenkaltaiselle bisnesajattelulle.

HOK-Elannon vaaleissa voi äänestää internetissä tai postitse, ohjeet vaalikirjeessä.

Tietoa vaaleista löytyy internetistä osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/vaalit/hok-elannon-vaalit-2016/

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoimintaväen vaaliohjelma löytyy verkosta osoitteesta www.skphelsinki.fi/vaalit/hok-elannon-vaalit-2016/

HOK-Elannon vaalit käydään 18.4.-29.4.2016. Tietoa vaaleista ja vaalikone löytyy verkosta.

HOK-Elannon vaalit käydään 18.4.-29.4.2016.
Tietoa vaaleista ja vaalikone löytyy verkosta osoitteesta osuuskauppavaalit.fi/vaalit/hok-elannon-vaalit-2016/

Vastaa