Peijaksen sairaalan päivystys HUS:lle

Vuoden 2016 alusta päivystystoiminta Peijaksessa siirtyy HUS:n hoidettavaksi.

Peijaksen päivystys siirtyy HUS:n hoidettavaksi vuoden 2016 alusta. Päivystystä vuodesta 2008 hoitaneelle Attendolle lähtöpassit.

Peijaksen päivystys siirtyy HUS:n hoidettavaksi vuoden 2016 alusta. Päivystystä vuodesta 2008 hoitaneelle Attendolle lähtöpassit.

Vuonna 2008 päivystys päätettiin antaa Attendo Oy:lle joka siihen aikaan harjoitti agressiivista laajenemista, haalien kuntien terveydenhoitoa hoidettavakseen.
Peijaksen päivystyksen toimivuutta on moitittu koko sen “Attendo” ajan.
Potilaiden sujuvaa hoitoa on haitannut päivystyksen kaksijakoisuus. Attendo vastasi terveyskeskuspäivystyksestä ja HYKS erikoisairaanhoidon päivystyksestä.

Vuoden 2016 alusta molemmet päivystykset siirtyvät rinnakkaisesta toiminnasta yhteispäivystykseen. HYKS vastaa koko päivystystoiminnasta. Eli palataan vanhaan järjestelmään joka oli käytössä ennen Attendon aikaa.

Toiveissa on, että potilas saa joustavampaa palvelua. Erityisesti vakavimmissa tautitapauksissa siirtyminen jatkohoitoon pitäisi sujuvoitua.

Vantaalaisten lisäksi Peijaksen päivystystä tulevat käyttämään osin myös keravalaiset. Päivystyksessä asioivien määräksi arvioidaan 70 000 potilasta vuodessa.

Vastaa