Ruokahävikin määrä Vantaalla

Vantaalla järjestettiin ruokahävikin seurantaviikko syys-lokakuun vaihteessa, viikolla 40. Seurannan käytännön toteutuksesta vastasi Vantaan ateriaplveluyhtiö Vantti.

Vantin kaikki toimipisteet osallistuvat hävikin seurantaan. Mukana oli kaikkiaan noin 120 päiväkotia, noin 50 koulua, 7 toisen asteen oppilaitosta, 4 henkilöstöravintolaa sekä 2 vanhainkotien ja yksi sairaalan ruokasalia. Yhteensä 180 kaupungin toimipistettä.

”Seurantaviikolla roskiin meni yhteensä 4 063 kilogrammaa ruokaa. Ruokailijaa kohden biojätettä syntyi 25 grammaa. Euroiksi muutettuna tämän roskiin heitetyn ruoan arvo kyseisellä viikolla oli yhteensä 25 823 euroa”, kertoo ateriapalvelupäällikkö Marjukka Myötämäki Vantin ruokahävikkiselvityksestä antamassa tiedotteessa. ”Mikäli Vantin ateriapalvelun kaikissa toimipisteissä menisi koulujen toiminta-aikana saman verran ruokaa roskiin, niin vuositasolla roskiin heitettäisiin yli 981 000 euroa.”

Vantaan ateriapalveluyhtiöllä on ympäristöohjelma, jonka tavoitteena kannustaa työntekijöitä ympäristövastuullisuuteen ja ekotehokkuuteen. ”Vantti haluaa vaikuttaa asenteisiin ruokahävikin vähentämiseksi. Vantin kannalta on tärkeää, että tiedämme päivittäisten ruokailijoiden määrät, jotta emme valmista ruokaa turhaan liikaa. Lisäksi jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa oman ateriansa annoskokoon”, Myötämäki muistuttaa.

XXXXXX

Kestävää kehitystä tutkiva ja erilaisia resurssitehokkaita ratkaisuja lähinnä julkishallinnolle tarjoava Motiva on selvittänyt ruokahävikkiä koko maassa ja tämän selvityksen mukaan maassamme vuosittain roskiin heitetyn, syömäkelpoisen ruoan arvo on noin 500 miljoonaa euroa.

Koko elintarvikeketjussa, kotitaloudet mukaan laskettuna, ruokahävikin määrä on vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa, joka on 10-15 prosenttia kaikesta syömäkelpoisesta ruuasta. Määrällisesti ruokaa menee hukkaan eniten kotitalouksissa, noin puolet enemmän kuin esimerkiksi kaupoissa.

Tämä lienee asia, johon jokseenkin jokainen kansalainen voi ihan itse vaikuttaa omilla valinnoillaan.

 

Vastaa