Koulukiusaamista ja koulukiusaamista

Kiusaamaton lasten ja nuorten Vantaa- on Vaikuttaja-päivän teemana vuonna 2015.
Vaikuttaj-päivän tavoitteena on mahdollistaa vuoropuhelu kaupungin päättäjien, työntekijöiden sekä lasten ja nuorten välillä.
Lapsilla ja nuorilla on mielipiteitä ja halua vaikuttaa asioihin. Toivottavasti päättäjät ja muut asiaan vaikuttamaan pystyvät tahot myös huomioivat lasten ja nuorten ehdotukset.

Kiusaamiseen pyritään vaikuttamaan lastentarhoista lähtien kouluissa, nuorisotiloissa ja tapahtumissa missä nuoret liikkuvat.

Koulukiusaamisesta puhutaan Vantaalla 15.4. Vaikuttaja-päivänä.

Koulukiusaamisesta puhutaan Vantaalla 15.4. Vaikuttaja-päivänä.

Osana Vaikuttaja-päivän ohjelmaa järjestetään Tikkurilan lukiossa 15.4. klo 12.15 – 14.30 paneelikeskustelu johon kutsutaan seuraamaan kaupungin luottamushenkilöitä, virkamiesjohtoa, koulujen ja oppilaitosten johtoa sekä järjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia. Tilaisuudessa puretaan myös nuorten ryhmätyöskentelyn tuloksia. Ryhmissä on työstetty seuraavia teemoja: Kiusaamiseen puuttuminen, kiusaamisesta puhuminen ja yhteishenki.

Toisen tason koulukiusaamista

Lasten ja nuorten välisen kiusaamisen lisäksi on Vantaalla vakava koulukiusaamisongelma. Koulujen lopettaminen. Tämä kiusaaminen vaikuttaa tällä hetkellä erityisesti Tuomelan ja Hevoshaan kouluissa. Vantaan päättäjät yrittävät itsepäisesti lopettaa nämä kaksi koulua asukkaiden aktiivisesta vastustuksesta huolimatta. Ja perusteet ovat kyseenalaiset ja kestämättömät.

Myös tämä kiusaaminen on syytä nostaa Vaikuttaja-päivän puheenaiheeksi.
Tuomelan kouluHevoshaan koulu
Kuvissa Tuomelan ja Hevoshaan koulut. Annetaanko koulukiusaajien lopettaa nämä koulut oppilaiden ja vanhempien vastustuksesta huolimatta.

Vastaa