Vanhustenhoidossa puutteita

Vanhusten hoidossa tiedetään vakavia puutteita niin kotipalveluissa, palvelukodeissa kuin laitoksissakin. Usein joudutaan heitteillejättöä muistuttaviin tilanteisiin. Palveluiden laadusta on suosituksia, mutta niitä ei noudateta. Taustalla on kustannusten ja henkilökunnan minimointi palvelujen kilpailutuksen seurauksena.

Valmisteilla olevassa vanhuspalvelulaissa ei esitetä henkilökuntamitoituksia. Nämä ovat kuitenkin välttämättömiä
vanhusten kunnollisen hoidon takaamiseksi. Esimerkiksi ammattiliitto SuPerin mukaan vanhustenhoidon ongelmat johtuvat pääosin riittämättömästä hoitohenkilökunnan määrästä.

SuPer vaatii sitovia mitoituksia. Hoitajat tietäisivät mitä tulisi tehdä ja mitä vanhus tarvitsisi, mutta heille ei anneta tähän mahdollisuuksia. Sen sijaan ihmetyttää, että ikääntyvää väestöä edustavissa lukuisissa järjestöissä ei
tällaista vaatimusta ole vielä näkynyt.

Nyt olisi aika herätä.

Vastaa