SKP valittaa Vantaan terveyskeskuspäivystyksen yksityistämisestä

SKP:n Vantaan kaupunkijärjestö jätti Helsingin hallinto-oikeudelle valituksen 21.1. Peijaksen terveyskeskuspäivystyksen yksityistämisestä. Valituksessa vaaditaan Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.12.2007 tekemän päätöksen peruttamista ja toimeenpanon keskeyttämistä.

Valituksen perusteluissa kiistetään lautakunnan toimivalta näin laajassa kuntalaisia ja kunnallista demokraattista päätäntävaltaa koskevassa asiassa. Samoin kiistetään päätösvallan delegointi yksittäiselle viranhaltijalle tässä asiassa. Jos koko terveydenhuollon päivystystoiminnasta päättäminen delegoidaan yhdelle viranhaltijalle, joka luovuttaa koko toiminnan ulkopuolisien yksityisen elinkeinotoiminnaksi, on delegoinnilla lopetettu demokraattinen päätöksentekojärjestelmä olennaisesta osasta kunnalle kuuluvaa terveydenhuoltoa.

Valituksessa epäillään tarjouskilpailussa suositun valittua palveluntarjoajaa MedOne Oy:tä, koska tarjousten jättöaika jäi 33 päivään hankintalain mukaisen 52 asemesta ja koska valitun palveluntarjoajan tiedot kohteesta olivat kilpailijoita paremmat. MedOne Oy toimi jo ennen tarjousta Peijaksessa suvereenina toimijana siten, että 70 prosenttia lääkäreistä oli yhtiön vuokralääkäreitä. Lisäksi Vantaan kaupungin palkkalistoilla ollut päivystystoiminnasta vastaava ylilääkäri oli siirtynyt palveluntarjoajan palvelukseen.

Valittu palveluntuottaja voitti tarjouskilpailun kyseenalaisin perustein muun muassa terveyspalvelujen saantia rajoittamalla käännyttämällä osan potilaista päivystyksestä. Palveluntuottajaa uhkaa sopimussakko, jos tietyt erikoissairaanhoitoon passitettujen määrät ylittyvät. SKP:n kaupunkijärjestön mielestä lautakunnalla tai viranhaltijalla ei ole ollut toimivaltaa rajoittaa kuntalaisten perusterveydenhuollon lääkäripalveluja mainituilla tavoilla.

SKP arvostelee Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan yksimielistä yksityistämispäätöstä siitä, että sillä rajoitetaan kuntalaisten oikeutta perusterveydenhuollon palveluihin, vaarannetaan potilasturvallisuutta ja tietosuojaa. Potilaiden karsinnalla estetään kuntalasia saamasta esimerkiksi työnantajien vaatima diagnosoitu lääkärintodistus perusterveydenhuollosta. Päivystyspalveluista sovittu hinta sinänsä saattaa rajoitta palvelujen saatavuutta.

Valituksessa kritisoidaan sitä, että Vantaan kaupunki ei itse osallistunut tarjouskilpailuun. Näin ollen ei ole saatu selville kaupungin omana toimintana järjestetyn päivystystoiminnan hintaa ja siten on suosittu yksityisiä toimijoita ja tässä tapauksessa nimenomaan MedOne Oy:tä.

Yksityistetty päivystystoiminta on kiirehditty ottamaan käyttöön vuoden 2008 alusta, vaikka sopimusta ei ollut tehty eikä väliaikaistakaan sopimusta luovutettu valituksen tekijälle. Näin valituksen tekemistä on vaikeutettu.

On syytä epäillä myös yksityistetyn palvelun kokonaisedullisuutta. MedOne tunnetaan terveydenhoitoalan työvoimaa vuokraavan yhtiönä, jonka toiminnassa mukana olevat lääkärit nostavat palkkojaan pääomatuloina, joista peritään minimaalinen vero eikä kunnat saa niistä verotuloja ollenkaan.

Vastaa