Ammattiliitot asuntomarkkinoilla

Yleishyödyllisyys on hyvin venyvä käsite. Asuntomarkkinoilla yleishyödyllisiksi, siis voittoa tuottamattomiksi yhtiöiksi nimetyt toimijat operoivat asuntomarkkinoilla kuten mikä tahansa muukin alan yritys.

” … julkisyhteisö … osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö voi saada ARA-vuokra-asuntolainaa vain, jos yhteisö on nimetty yleishyödylliseksi asuntoyhteisöksi. Suurimpia valtakunnallisia yleishydyllisiksi nimettyjä asuntoyhteisöjä ovat VVO, Sato, YH ja TA-yhtymä. Nämä asuntomarkkinoilla toimivat yhtiöt omistavat 15% valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen rahoittamista vuokra-asunnoista.” (ARA). Näistä VVO on Suomen suurin yksittäinen vuokraisäntä.

VVO:n osakkeenomistajat ovat suuret eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen (18%), Varma (16%) ja louput osakkeista jakautuvat ammattiliittojen kesken; suurimpana niistä Metallityöväen Liitto (9,7%) ja Rakennusliitto (8,3%). Eläkeyhtiöiden hallituspaikat on lisäksi jaettu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken. Esimerkiksi Metallityöväen Liiton puheenjohtaja Riku Aalto on VVO:n hallituksen pj. ja Varman hallituksen jäsen.

Kun tarkastelee VVO:n ns. avainlukuja viime vuosilta, on vähän vaikea ymmärtää, miten tämäntyyppinen yritystoiminta mahtuu yleishyödyllisyyslain tarkoittamiin raameihin. Ammattijärjestöjen osuus VVO:n vuoden 2011 voitosta oli 42,5 miljoonaa euroa ja eläkevakuuttajille jäi siis 13,5 miljoonaa.

“VVO:n yhteiskuntavastuun toteuttaminen perustuu vakavaraiseen talouteen ja hyvään tuloskehitykseen. Yhtiön omistajat ovat sijoittajina pitkäaikaisia ja hyväksyvät vuokra-asumisen kehittämiseen sijoitetuille varoilleen kohtuullisen osinkotuoton. Keskeisten omistajien odotukset VVO:lta ovat tasaisesti kasvava tuotto ja omistuksen arvon kehitys.” Näin VVO määrittelee yhteiskuntavastuunsa netti-sivuillaan.

..”lakien mukaan toimitaan”… “ei tämä kiellettyä ole”…”moraalinen kysymyshän tämä tietysti on”…”ei kai tässä mitään väärää tehdä”…”on lopetettava hurskastelu, että VVO olisi yleishyödyllinen yhtiö”…

Näin vastailevat VVO:n suuromistajatahojen edusmiehet, Metallityöväen Liiton pj. Riku Aalto ja Rakennusliiton pj. Matti Harjuniemi kun toimittaja kyselee ammattiliittojen jäsenniltään jäsenmaksuina keräämien pääomien sijoittamisen moraalista (HS 26.2.).

Vaikuttaisi jotenkin onnahtavan näiden liittojohtajien logiikka kun he kiertävät yleishyödyllisyyslain määritykset perustelemalla mukanaolonsa tässä ristiinomistushimmelissä sillä että työeläkeyhtiöt ovat lailla velvoitettuja sijoittamaan kansalaisten työeläkevarat tuottavasti. Siis kun eläkeyhtiön on sijoitettava eläkerahoja voittoa tuottavasti, tulee sitä voittoa sitten kaikille muillekin osakkaille samalla mitalla. Haluammehan kuitenkin kaikki sitten aikanaan sen siirretyn palkan eli työeläkkeen.

Ristiriita tässä vain on siinä, että työmarkkinajärjestöt toimivat vuokra-asuntomarkkinoilla yleishyödyllisyys-suojan alla ottaen vastaan tuon lain suojan tarjoamia etuja, mutta asuntoneliön hinta voi olla jopa korkeampi, kuin normaalissa kilpailutilanteessa toimivan saman alan yrityksen asunnossa.

Vaikka ammattiliittojohtajat ovat “virkojensa” puolesta jäsentensä, työntekijöiden etujen puolustajia, ovat he liittojensa sijoitustoiminnan kautta yrityselämässä, varsinkin asuntobisneksessä lypsämässä markkinatalouden rautaisten lakien mukaan voittoja taustayhteisöjensä sijoituksille.

Vuokra-asuntotuotannossa tällaisen asunnontarjoajan perimän ylisuuren vuokran maksanee usein juuri noihin samoihin ammattiliittoihin kuuluvat työntekijät. Usein vuokrasta ainakin osan maksavat myös kaikki veronmaksajat asuntotuen muodossa. (UN)

Vastaa