Vantaa yrittää nousta toimeentulohakemusten suosta

Toimeentulotukeen joutuvat turvautumaan yhä useammat
Huonontuva työllisyys- ja taloustilanne näkyy myös toimeentulotukihakemusten määrässä. Toimeentulotuen saajat ovat Vantaalla lisääntyneet tasaista tahtia. Alkuvuonna 2013 toimeentulotukihakemukset ovat lisääntyneet 6 %.

Toimentulotukipäätöksiä on tehty Vantaalla vuosittain seuraavasti:
Vuonna 2010 65 440 kpl
2011 71 894 kpl
2012 72 777 kpl

Vantaan sisäisen tarkastuksen raportissa kesällä 2012 todettiin, että toimeentulotukipäätöksistä 74 % tehtiin lain määräämässä ajassa.
Siis 26 % toimeentulotuen hakijoista sai päätöksensä myöhässä. Tämä tarkoittaa noin 19 000 päätöstä vuodessa.
Tämän jälkeen tehtiin vielä TVO:ssa, Talous- ja velkaohjelma, päätettyjä heikennyksiä mm. henkilöstösupistuksia. Viime syksynä vain 60 % toimeentulotuen hakemuksista saatiin päätökseen lain vaatimassa ajassa.

“]

Toimeentulotukihakemukset ovat ruuhkautuneet Vantaalla niin, että hakemuksista iso osa jää käsittelemättä lain vaatimassa ajassa. Sosiaalilautakunta tekikin viimeisimmässä kokouksessaan joukon päätöksiä jolla tilanne saataisiin lain vaatimiin puitteisiin.

Aluehallintovirastolta uhkasakko
Toimeentulotukimaksatuksia valvova aluehallintovirasto määräsikin Vantaalle uhkasakon asioiden saattamiseksi lain määräämälle tasolle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksissaan viime joulukuussa ja tämän vuoden huhtikuussa tehnyt joukon päätöksiä jotta toimeentulotukiasiat saataisiin lain vaatimalle tasolle ja miljoonien uhkasakolta vältyttäisiin.
Vantaa raportoi aluehallintovirastolle seuraavan kerran loppukesästä mitä toimeentulotukitilanteelle on tehty.

Lautakunnan viimeiset päätökset
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 22.4. päätettiin toimenpiteistä toimeentulotukihakemusten käsittelyn tehostamiseksi.

Päätöksistä nopeimmin vaikuttava on lisähenkilöstön palkkaaminen.
Lautakunta joutui luopumaan TVO:ssa (talous- ja velkaohjelma) päätetyistä henkilövähennyksistä.

Lisäksi päätettiin aloittaa puolen vuoden yhteistyökokeilu Kelan kanssa kaikkien etuuksien käsittelemiseksi kerralla, esim. työttömyysturva ja toimeentulotuki. Kokeilu toteutetaan Kelan Korson ja Myyrmäen toimistoissa. Kokeilussa sosiaalitoimiston virkailija siirtyy työskentelemään Kelan tiloihin.

Syksyllä 2013 käynnistetään toimeentulotuen sähköinen asiointi.

Sosiaalitoimistojen johtamista uudistetaan ja työprosesseja pyritään kehittämään. Esimerkiksi jossakin toimistossa hyväksi havaittuja käytäntöjä otetaan käyttöön muissakin toimistoissa.

Toimeentulotuen syitä

Toimeentulotukiasiakkaina on paljon pitkäaikaistyöttömiä ja yksinhuoltajaperheitä. Monesti korkeat asumiskulut pakottavat toimeentulotuen hakuun.

Toimeentulotuen saajat keskimäärin kuukaudessa Vantaalla
Tukea saaneet kotitaloudet v. 2010 5 924, v. 2011 6 009, v. 2012 6 156
Tuesta osallisiksi tulleita perheenjäseniä runsaat 10 000.
Nuoria tuensaajia runsaat 1 100.

Valtakunnallisten tilastojen mukaan toimeentulotuen kesto on jatkuvasti pidentynyt ja siitä on monelle tullut jatkuva tukimuoto.

Vastaa