YLE:n MOT: Vantaa rahoittaa puolueita runsaskätisesti

TV1:n MOT ohjelmassa 22.4.2013 selviteltiin joidenkin kuntien osuutta puolueitten rahoitukseen. Myöskin Vantaa oli päässyt selvitettävien listalle. Suurimpien puolueiden, Kokoomuksen, SDP:n ja Vasemmistoliiton paikallisen toiminnan rahoitus on nojannut jo kauan Vantaan kaupungin avokätisyyteen.
Puolueita rahoitetaan lähinnä kahdella tavalla: Perimällä luottamushenkilöiltä puolueveroa ja tilittämällä se suoraan puolueiden kassaan. Puolueverosta kieltäytyminen on vaikeaa, vähintään kiusallista. Ja vero korottaa tietysti myös luottamustoimista maksettavia kokonaispalkkioita, täytyyhän luottamusmiehillekin maksaa jotain tehtävien hoitoon käytetystä ajasta. Vantaa tilitti puolueiden kassaan vuonna 2012 luottamusmiesveroja 324 567 eur ja sen lisäksi toiminta-avustuksia puolueille 102 442 eur.

Toinen merkittävä rahakanava puolueille on niiden saamat vuokratulot.
Toiminta vaikuttaa lailliselta, mutta lopputulema on, että vuokrilla Vantaa rahoittaa suurimpien puolueiden paikallisen toiminnan.

Ilmakuva yhdestä Tikkurilan demareiden omistamasta kiinteistöstä, jossa Vantaan kaupunki on merkittävänä vuokralaisena, kuten demareiden muissakin kivitaloissa. Kuvan talossa sijaitsee mm. Ravintola Shamrock.

Vantaalaiset puolueiden paikallisjärjestöt tai puolueiden säätiöt saavat vuokratuloja kaupungilta: Kokoomus 50 000 eur, Tikkurilan demarit 280 000 eur ja Vasemmistoliitto 30 000. Tosin kaupunki turvasi Vasemmistoliiton Puistokulman kiinteistön rahoituksen ollen koko lisärakennuksen vuokralaisena riittävän kauan, että velat saatiin maksettua ja kiinteistö velattomana Vasemmistoliiton syliin.
Samalla tavoin on menetelty myös muiden puolueiden vuokratilojen kanssa. Vantaa on turvannut velan hoidon sitoutumalla pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin. Vuokriin liittyneet yli markkinahintaisten vuokrien maksamiset tekevät järjestelmästä epähyväksyttävän.
Ei ole liioiteltua väittää, että puolueiden etu on asetettu kuntalaisen edun edelle.

Vastaa