Vantaan kaupunginhallitukselta marginaalisia muutoksia velkaohjelmaan

Vantaan velkaohjelma sulkee Mikkolan kirjaston.

Vantaan kaupunginhallitus äänesteli 5.11. useista velkaohjemaan kuuluvista palveluiden leikkauksista.
Valtuusto saa päätettäväkseen ensi vuoden budjettiehdotuksen joka noudattelee aiemmin hyväksyttyä talous- ja velkaohjelmaa.
Kaupunginhallitus esittää kolmen miljoonan euron peruuttamista palveluleikkauksista. Eniten julkisuudessa olleet sadan koulunkäyntiavustajan irtisanomiset peruutetaan. Samoin omaishoidon tukeen esitetään osoitettavaksi 500 000 tuhatta euroa yli leikkaustason. Tämä merkitsee sitä, että omaishoidon tuen saamisen ehtoja ei kiristetä aivan esitetyllä tavalla. Myöskin Havu- ja Myyrrastin vanhuspalveluiden tukemista päätettiin jatkaa ainakin vuodella.
Monia julkisuudesa näkyvästi vastustettuja palveluleikkauksia aioitaan toteutaa. Mikkolan kirjasto lakkautetaan. Vantaa lisän ikärajaa lasketaan. Korson vanhusten päivätoiminta lopetetaan. Henkilöstön palkkauksista pidättäytyminen mm. terveydenhoidossa vaarantaa palvelut.
Kaiken kaikkiaan velkaohjelmaa tullaan toteuttamaan lähes suunnitellussa muodossaan. 3 miljonaa 1350 (1,35 mrd)miljoonan kokonaisbudjetista on mitätöntä kosmetiikkaa, jolla yritetään pelastaa poliitikkojen vaalien alla antamia lupauksia.

Vastaa