Vantaan talousarvio 2015, kolmas näytös

20131015_160547Vantaan talousarvion 2015 valtuustokäsittelyssä TVO (Talouden tasapainottamis ja velkaohjelma) puolueet äänestivät nurin kaikki muutosesitykset.
Ryhmäpuheenvuoroissa TVO-puolueet seisoivat yhteisrintamassa kaupunginjohtajan esityksen takana. Euroakaan ei muutettu.
Tätä toiset kutsuvat demokratiaksi. Vaikkakin talousarviota on neuvoteltu ja käsitelty eri portaissa ja kaupunginvaltuuston käsittely on viimeinen sinetti, sama asenne on jatkunut läpi koko käsittelyn.

Vantaan valtuusto talousarviokokouksessa yleisölehteriltä nähtynä.

Vantaan valtuusto talousarviokokouksessa yleisölehteriltä nähtynä.

Talousarvioon tekivät pieniä muutosehdotuksia vasemmistoliitto, vihreät ja keskusta.
Jotta nähdään minkä luokan muutoksista olisi ollut kyse 1,6 mrd budjettiin, niin luettelo budjettiäänestyksistä:

Vasemmistoliitto: Investointikatto muutetaan 110 miljoonaan 100:sta miljoonasta.
Vasemmistoliitto: Sitova tavoite asuntotavoite 2 500 asuntoa. Lisäys: Kaupunki asettaa tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen.
Vasemmistoliitto: Sitovan tavoitteen muuttaminen, että kaikista työttömyyttä käsittelevistä kohdista otetaan pois sanat: tai ei kasva suhteellisesti Helsinkiin ja Espooseen verrattuna.
Vasemmistoliitto: Asuntotuotanto 2 500, lisäys: Josta vuokraasuntoja 1 000 joista kaupungin vuokra-asuntoja 400.
Vihreät: Uusi lähiödemokratiamalli. Esitys sivovaksi tavoitteeksi vuodelle 2015.
Keskustan muutosesitys: 100 000 euron vähennys käyttövarausten toiminnallisista varauksia. 500 000:sta 400 000:aan.
Vasemmistoliitto: Apulaiskaupunginjohtajan palkkaamatta jättäminen -200 000 eur.
Keskusta: Esitys apulaiskaupunginjohtajan palkkaamatta jättäminen -200 000.
Vihreät: Määrärahalisäys 200 000 eur perhepalveluihin.
Keskusta: 200 000 euroa perhepalveluihin, neljän uuden työntekijän palkkaamiseksi kotipalveluihin.
Vihreät: 100 000 euron lisäys vanhusten kotihoitoon.
Vihreät: Kouluverkkosuunnitelma esitetään valtuustolle 2015 siten että koulujen kunnot siinä huomioitu.
Vasemmistoliitto: Poistoesitys päivähoidossa olevien lasten yksityisessä päivähoidossa olevien osalta sen kasvattamisesta 6,1 %:sta 9,4 %:iin vuosina 2015-2018.
Keskusta: Lisäys 100 000 eur sporttikortin ikärajan alentamiseksi.
Vihreät: 100 000 eur lisäys maahanmuuttajien kielikoulutuksen laadun kehittämiseksi ja lisäämiseksi.
Vasemmistoliitto: Kirjastopalveluihin mateerialin ostot 205 000 euron lisäys.
Vasemmistoliitto: Koulujen sisäilmaongelmien kartoittamiseen 3,5 milj. eur.
Vasemmistoliitto: Vantti Oy toiminnan tehostuminen edelliseen vuoteen verrattuna tavoitteet muutetaan 1,5 %:iin ehdotetun 3 %:n sijaan.
Vihreät: Tekstimuutos: Valtuutetun tiedonsaantia yhtiöistä (kaupungin omistamista) parannetaan.
Keskusta: Tekstin poistoehdotus: Valtuuston ohjus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhtteisöjä. Tavoiteasettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.
Keskusta: Poistetaan kohdasta Vantaan Energia “perustelut” ja sen teksti.

Pöytäkirjalausumia pöytäkirjaan jättivät: Vihreät Fennovoima, Sosdem: Maahanmuuttajien kielenopetus.
Valtuutettu Auvinen: Vähennetään luonnollisen poistuman kautta 1000 työntekijää neljän vuoden aikana.

Monissa puheenvuoroissa korostettiin, että hyväksytyllä talousarviolla pystytään turvaamaan kuntalaisille laadukkaat palvelut.
Jos kuntalaiset eivät mielestään saa laadukasta palvelua kannattaa palvelun laadusta ehdottomasti olla yhteydessä palvelun tuottaneen viraston johtoon ja mielellään julkistaa palvelun puutteet. Toki myös hyvästä palvelusta on syytä antaa kiitosta.

Vastaa