Vantaalaisten potilastietoja aletaan siirtää sähköiseen arkistoon

Vantaalaisten potilastietojen siirto valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon on alkamassa.
Potilastiedot kirjataan sähköiseen valtakunnalliseen arkistoon 19.11.2014 alkaen.
Sähköisen potilastiedoston tarkoituksena on helpottaa tiedonkulkua eri terveydenhuollon yksiköiden välillä. Potilastietojen keräämisellä yhteen rekisteriin pyritään myös potilasturvallisuuden lisäämiseen.
Aluksi valtakunnalliseen rekisteriin kirjataan 19.11.2014 jälkeiset potilastapahtumat, vanhemmat potilastiedot täydennetään rekisteriin myöhemmässä vaiheessa.

Potilaan oikeuksia turvataan esimerkiksi sillä, että tietoja voidaan käyttää vain potilaan suostumuksella.

Potilastietojaan pääsee jatkossa katsomaan myös itse Omakanta-verkkopalvelun kautta. Tähän sähköiseen palveluun kannattaa tutustua jo ennakolta osoitteessa www.kanta.fi/earkisto-esittely

Vantaalaisten potilastietoja aletaan siirtää sähköiseen valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon 19.11.2014 lähtie.

Vantaalaisten potilastietoja aletaan siirtää sähköiseen valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon 19.11.2014 lähtien.

Sähköisten palvelujen määrä lisääntyy koko ajan. Monien mielestä ne nopeuttavat ja helpottavat palveluiden käyttöä. Ongelmia tulee henkilöille joilla ei ole tietokonetta ja tarvittavaa yhteyttä. Esimerkiksi vanhuksissa on runsaasti tällaisia henkilöitä. Myös vaihtoehtoisia tapoja asioida täytyy olla saatavilla.

Esimerkkinä jo toimivasta sähköisestä terveyspalvelusta mainittakoon e-resepti. Reseptejä on hoidettu sähköisenä jo jonkin aikaa.

Vastaa