Vantaan talouden suitset entistä kireämälle

Kaupunginhallitus kiristää hallintokuntien liikkumatilaa.
Kaupungunginhallituksessa 10.6.2013 käsittelyssä ollut kaupunginjohtaja Kari Nenosen esitys tulevan vuoden budjetin käsittelyksi ja seuraavan kymmenen vuoden investoinneiksi vaatii hallintokunnilta ilmiömäistä ennustamisen lahjaa.

Nenonen esittää kaupunginhallituksen päättävän seuraavista periaatteista vuoden 2014 talousarvion laatimiseksi:
” Esitykset sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2014

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä toimialojen tavoitteiden ja tuloskorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat valtuustossa hyväksyttäviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, jotka edistävät valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumista.

Esitykset sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2014 on laadittu valtuustokauden strategialuonnoksen strategisten päämäärien pohjalta. Kaupungin johtoryhmä on ohjannut valmistelutyötä. Tavoite-esitysten hyväksyminen ohjeellisena toimialoilla noudatettavaksi on perusteltua toimialojen talousarvioesitysten valmistelun edistämiseksi. Lopullisesti sitovat tavoitteet hyväksytään kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2013.

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen liitteen mukaisesti, esittäisi vuoden 2014 talousarvion laadintakehyksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ohjeistaisi toimialoja laatimaan investointisuunnitelmansa kaikkien talousarvion hankeryhmien osalta kymmenvuotiskaudelle 2014–2023, hyväksyisi liitteenä olevat esitykset sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2014 ohjeellisena toimialoilla noudatettavaksi talousarvioesitysten laadinnassa ja esittäisi esitykset sitoviksi tavoitteiksi vuodelle 2014 tiedoksi kaupunginvaltuustolle.”

Kun valtuusto loppuvuodesta 2013 saa vuoden 2014 talousarvion eteensä, sisältää se varsin yksityiskohtaisen meno ja tuloluettelon. Ehdotettu menettely ei juuri jätä liikkumavaraa hallintokunnille.

Investoinneille kymmenen vuoden suunnitekma.
Talousarvion laadintaperiaatteissa edellytetään hallintokuntien myös arvioivan investointinsa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Kaupungin johdon suunnitelmissa on kiristää talousarvion suitsia. Tuleeko lautakunnista pelkkiä keppihevosia.

Taloutta tasapainotettaessa lienee tarpeen päättää investointien euromääräisestä katosta, jotta velka on mahdollista kääntää laskuun. Vantaahan pystyy mykyisellä investointitasolla maksamaan käyttömenejen lisäksi yli 40 % investoinneista. Muistaa täytyy, että investointeja rasittaa tällä hetkellä kaksi suurta hanketta, kehärata ja Kehä III:n parannus. Molemmat ovat luonteeltaan erittäin pitkäikäisiä ja niiden takaisinmaksuaika tulisi neuvotella riittävän pitkäksi, että sen vuosivaikutus ei vaikuttaisi palveluiden kehittämiseen.
Esimerkiksi nykyinen päärata Helsinki-Hämeenlinna rakennettiin Tikkurilan kautta vuonna 1862 ja on edelleen samalla paikalla ja käytössä.

Vastaa