Sote-uudistus hylättävä

Sote-uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen saadaan tänään tietoa, kun hallitus luovuttaa eduskunnalle lakiesityksensä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Rahoitusmallin yksityiskohdat selviävät viimeistään ensi vuoden helmikuussa, kun rahoitusta pohtinut työryhmä saa työnsä päätökseen. 

 

Suomen kommunistinen puolue katsoo, että ehdotettu järjestämislaki romuttaisi julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen keskeiset perusteet, joihin kuuluu peruspalvelujen järjestäminen mahdollisimman laajasti lähipalveluina

SKP katsoo, että ehdotettu järjestämislaki romuttaisi julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen keskeiset perusteet, joihin kuuluu peruspalvelujen järjestäminen mahdollisimman laajasti lähipalveluina.

SKP on esittänyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen hylkäämistä. Uudella valmistelulla on turvattava lähipalvelut, demokratia ja rahoitus

Suomen kommunistisen puolueen mielestä esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi on syytä hylätä, koska se johtaa lähipalvelujen karsimiseen, lisää eriarvoisuutta palvelujen saavutettavuudessa, siirtää sote-palvelujen järjestämistä koskevan päätösvallan pois asukkaiden vaaleilla valitsemilta edustajilta eikä tuo korjausta palvelujen rahoituksen ongelmiin.

Lakiehdotus keskittää julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan päätösvallan viidelle sote-alueelle.  Nämä sote-alueet olisivat keskimäärin yli miljoonan asukkaan yli 60 kunnan muodostamia kuntayhtymiä. Huomiota herättää, että muutosten sosiaalisia, sukupuoli-, henkilöstö- ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole esityksen perusteluissa selvitetty.

SKP katsoo, että ehdotettu järjestämislaki romuttaisi julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen keskeiset perusteet, joihin kuuluu peruspalvelujen järjestäminen mahdollisimman laajasti lähipalveluina, kunnallisten palvelujen järjestämis-, tuottamis- ja rahoitusvastuun yhteys sekä kunnallinen demokratia ja kuntalaisten laajat sosiaaliset perusoikeudet. Tästä seuraa niin vakavia ongelmia ja heikennyksiä kansalaisten yhdenvertaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta, että uudistuksen valmistelun perusteet ja tavoitteet on SKP:n mielestä välttämätöntä arvioida uudelleen.

 

Vastaa