Vantaa ei hyväksy Hämeenkylän liittämistä Espooseen

Osa Länsi-Vantaan asukkaista suivaantui Vantaan kaupungin palveluihin, erityisesti Tuomelan koulun lopettamiseen, että pisti hankkeille osan Länsi-Vantaan eroamisesta Vantaasta ja liittymisestä Espooseen.
Hämeenkylän Omakotiyhdistyksen nimissä käynnistetty hanke oli Vantaan kapunginvaltuuston käsittelyssä 12.5.2014. Vantaan kaupunginvaltuusto ei pitänyt perusteltuna ehdotettua osittaista kuntaliitosta. Kaupunginvaltuuston päätöksessä asiaa tarkasteltiin Vantaan kaupungin kannalta. Liitoksen vaikutuksesta alueen asukkaisiin ei päätöksessä juuri arviota näkynyt.

Osa länsivantaalaisista haluaisi siirtyä Vantaalat Espooseen. Vantaan kaupunki ei kuitenkaan näe osakuntaliitosta tarkoituksenmukaisena.

Suorastaan surkuhupaiselta kuulostaa valtuuston päätöksen seuraavat perustelut:
– Vantaa on pitkään kehittänyt toimintansa tehokkuutta. Useissa kuntasektorin vertailuissa on todettu Vantaan keskeisten peruspalvelujen olevan erittäin tehokkaasti tuotettuja, toteaa kaupunginjohtaja Kari Nenonen kaupungin kyvystä järjestää palveluita. Pääseminen tähän tilanteeseen on tarkoittanut palvelujen järjestämistapojen ja palveluverkkojen jatkuvaa arviointia ja uudistamista. Vastuullisena kaupunkina Vantaa on tasapainottanut talouttaan siten, että kaupunki pystyy jatkossakin turvaamaan hyvät palvelut kuntalaisilleen. Kaupungin strategian mukaisesti palveluja kehitetään entistäkin enemmän yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Alueen asukkaat ovat kamppailleet monin tavoin säilyttääkseen Tuomelan koulun.
Kaupungin strategia palvelujen kehittämisestä yhteistyössä kuntalaisten kanssa ei kuitenkaan Tuomelan kouluasiassa ole toteunut. Asukkaat ja kunta ovat ajutuneet avoimeen välirikkoon josta yhtenä seurauksena on yritys hakeutua naapurikunnan alaisuuteen.

Lisäksi kaupungin vastauksessa viitataan muuhun Länsi-Vantaalla tapahtuvaan kehitykseen ja arvellaan sen säteilevän laajalle ympäristöön.
Tässä tuntuu olevan vähän samaa kuin valtakunnan poliitiikassa, rikkaiden rikastuessa lisää ja lisää oletetaan, että pöydältä tippuu murusia myös köyhille.

Vastaa