Yli 65 vuotiaiden määrä Vantaalla jatkaa ripeätä kasvua

Vuoden 2013 alussa vantaalaisista 65 vuotta täyttäneitä oli 27 579.

65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien osuus väestöstä kasvaa suhteellisesti nopammin kuin koko väestö. Voimakas kasvu alkoi 1990-luvulla ja näyttää jatkavan kasvuaan.
Väestöennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana koko väestön kasvu on 11 %, mutta 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrän ennustetaan kasvavan 51 prosentilla.

Vantaalaisten yli 65 vuotiaiden määrän kehitys vuodesta 1981 vuoteen 2023.

Tilastokatsauksessa: Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla ilmenee monia mielenkiintoisia tilastotietoja.
Syntyperäisiä vantaalaisia yli 65 vuotiaissa on vain 3 %. Uudellamaalla syntyneiden osuus on 27 % ja Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta on kumpaisestakin muuttanut 7,5 % yli 65 vuotiaista vantaalaisista.

Siirryttäessä vanhempiin ikäluokkiin tulee esille naisten pitkäikäisyys miehiin verrattuna. Yksinasuvista yli 75 vuotiaista naisia oli 80 %.

Tuloista ja asumisesta myös tietoja

Miesten ja naisten palkkaerot, yli 65 vuotiaiden ollessa kyseessä kyse on enimmäkseen eläkkeistä, noudattavat, voisi sanoa, vanhaa kaavaa. Vuonna 2012 yli 65 vuotiaitten naisten tulot olivat 77 % miesten tuloista.

Tilastookatsaus: Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla löytyy Vantaan kotisivulta osoitteesta: http://www.vantaa.fi/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/julkaisut/tilastokatsaukset

Vastaa