Tag Archive for ikäjakauma

Yli 65 vuotiaiden määrä Vantaalla jatkaa ripeätä kasvua

Vuoden 2013 alussa vantaalaisista 65 vuotta täyttäneitä oli 27 579. 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien osuus väestöstä kasvaa suhteellisesti nopammin kuin koko väestö. Voimakas kasvu alkoi 1990-luvulla ja näyttää jatkavan kasvuaan. Väestöennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana koko väestön kasvu on 11 %, mutta 65 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien määrän ennustetaan kasvavan 51…