100 000 euroa yksityisen päivähoidon startti avustuksiin Vantaalla

Vantaan opetuslautakunta varaa 100 000 euroa yksityisen päivähoidon vauhdittamiseen Vantaalla. Tavoitteena on yksityisten päivähoitopaikkojen lisääminen. Perusteluna on kaupungin omien päiväkoti-investointien paineen vähentäminen sekä säästäminen.
Vantaalla yksityisiä päiväkoteja on kymmenen, kunnallisten päiväkotien määrä on runsaat 120.
Hintavertailuissa yksityiset päiväkodit näyttäytyvät hieman edullisimmilta verrattuna kunnallisiin päiväkoteihin. Kunnallisten päiväkotien kustannuksiin vyörytetään hallinnollisia kuluja, vaikkapa kaupunginjohtajien palkkaa ja päivähoitojärjestelmän muuta hallintoa. Lisäksi ympärivuorokautinen, kustannuksiltaan kalliimpi, hoito ja erikoishoito tehdään kaikki kunnallisessa päivähoidossa, niinpä yksityisen ja kunnallisen päivähoidon kulut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Syntyy helposti väärä kuva yksityisen päivähoidon edullisuudesta. Kukapa uskoo, että yksityinen ei sisällyttäisi kiinteistökustannuksiaan pitemmällä aikavälillä kunnan maksettavaksi. Kysymys ei ole Vantaan talous- ja velkaohjelman erinomaisesta säästölöydöstä vaan kunnallisten palveluiden yksityistämisaallon voimistamisesta myös kuntien palvelutuotannossa.

Vantaan valtuusto lakkautti 19.11.2012 äänestyspäätöksellä lasten kotihoidon tuen Vantaa lisän 215,00 eur/kk 1,5 – 2 vuotiailta hyväksyessään vuoden 2013 talousarvion.
Ennen päätöstä mm. järjestettiin Tikkurilassa näyttävä vaunumarssi kotihoidon tuen Vantaa lisän säilyttämiseksi kahteen vuoteen asti.Vaunumarssin kuvasatoa

Vantaan kaupunginhallitus vuokrasi 19.11.2012 oululaiselle päivähoitoyrittäjälle kolme tonttia Vantaalta, Ilolasta, Hiekkaharjusta ja Kaivokselasta, yksityisten päiväkotien rakentamiseksi. Lisäksi tutkitaan palvelusetelin käyttöä päivähoidossa.

Yksityisen päivähoidon starttiraha-avustus on enintään 2 000 euroa päivähoitopaikkaa kohti. Starttiavustus otetaan käyttöön 1.3. 2013 alkaen.

Tulevaisuudessa yhä useampi lapsi ohjataan hoitoon yksityiseen päivähoitoon. Vantaalla on tehty syksyn 2012 aikana useita päätöksiä päivähoidon yksityistämiseksi. Käyttöön otetaan mm. uusi starttiraha-avustus päivähoitopaikkojen perustajille.

Vastaa